မူဆယ် (၁၀၅) မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန် (၃၀- ၅ -၂၀၂၃) ရက်နေ့ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ

Thu, 06/01/2023 - 07:54 -- DotBorderdep

မူဆယ် (၁၀၅) မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဇုန်အနေဖြင့် (30-5-2023) ရက်နေ့တွင် ပို့ကုန်တန်ဖိုးကန် ဒေါ်လာ (၀.၈၂၄) သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၃.၀၅၃) သန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏကန်ဒေါ်လာ (၃.၈၇၇) သန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။

အများဆုံး အမှန်တင်ပို့ခဲ့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများမှာ သရက်သီး (၄၈၅.၁၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၂၀၅) သန်း၊ ငရုတ်သီး (၉၅.၂၉၀) တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၄၃) သန်း၊ ကဏန်း (၁၉.၆၂၅) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၈၃) သန်း၊ ငါးရှဉ့် (၂၀.၁၆၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၇၃) သန်း၊ အလူမီနီယံသတ္တု (၃၄.၆၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၆၂) သန်း၊ ဝါဂွမ်း (၃၂.၃၆၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၅၈) သန်း၊ မြေပဲ (၃၄.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၅၆) သန်း၊ နနွင်းတက် (၇၈.၈၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၄၄) သန်း၊ ပုစွန်ခြောက် (၆၇.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၂) ဒေါ်လာသန်း၊ မိကျောင်းကွမ်းဖတ်စေ့ (၂၈.၅၃၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၇) ဒေါ်လာသန်းတို့ ဖြစ်သည်။

အများဆုံး အမှန်တင်သွင်းခဲ့သည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများမှာ ယာဉ်နှင့် ယာဉ်ယန္တရားများ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၄၅၇) သန်း၊ လျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ် တန်ဖိုးကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၆၃) သန်း၊ ဒီဇယ်ဆီ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၄၀) သန်း၊ ပုံနှိပ်မှင် တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၈၀) သန်း၊ သံဘောင် တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၇၈) သန်း၊ ဆိုလာပြား တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၇၄၀) သန်း၊ ဓာတ်မြေဩဇာ တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၇၂) သန်း၊ ကားတာယာ/ကျွတ် တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၅၇) သန်း၊ ရုပ်မြင်သံကြား စက် တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၅၀) သန်း၊ ဆိုလာမီးအားမြှင့်စက် တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၈၁) သန်းတို့ ဖြစ်သည်။

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မေလ (၁) ရက်နေ့မှ (30) ရက်နေ့ထိ ပို့ကုန်တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၃၅.၆၅၀) သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၇၃.၆၅၈) သန်း၊ ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ (၁၀၉.၃၀၈) သန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ MACCS စနစ်အရ ငွေလဲနှုန်းတစ်ယွမ်လျှင် (၃၀၀.၈၇၆) ကျပ်ဖြင့် တွက်ချက်ထားရှိခြင်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် ကုန်သွယ်မှု လမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရ သည်။

အတက်ကုန် မန္တလေးမှ ကျိန်စမ်းကျော့သို့ ကားခတစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၂၀၀/- နှုန်းဖြစ်ပါသည်။ အဆင်းကုန် ကျိန်စမ်းကျော့မှ မန္တလေးသို့ ကားခ ကုန်ကျစ်တစ်ပိဿာလျှင် ၂၀၀/- ကျပ်နှုန်း၊ ကုန်ပွ တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၂၅၀/- မှ ကျပ် ၃၀၀/- နှုန်းခန့် ရသည်။

 (၃၀-၅-၂၀၂၃) ရက်နေ့အတွင်း အများဆုံးတင်ပို့ခဲ့သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်းများအား သရက်သီး (၁) တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၂၃.၁၆၀) နှုန်း၊ ငရုတ်သီး (၁) တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၄၉၄.၇၈၀) နှုန်း၊ ကဏန်း (၁) တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၂၄၅.၇၉၀) နှုန်း၊ ငါးရှဉ့် (၁) တန် လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၆၁၄.၅၅၀) နှုန်း၊ ‌ အလူမီနီယံခဲသတ္တု (၁) တန်လျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၁၇၈၅.၉၁၀) နှုန်း၊  ဝါဂွမ်း (၁)တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၈၀၄.၂၀၀) နှုန်း၊ မြေပဲ (၁) တန်လျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၁၆၄၈.၅၃၀) နှုန်း၊ နနွင်းတက် (၁) တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၅၄.၄၆၀) နှုန်း၊ ပုစွန်ခြောက် (၁)တန်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၇၈.၉၄) နှုန်း၊ မိကျောင်းကွမ်းဖတ်စေ့ (၁) တန် လျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၉၅၈.၇၁၀) နှုန်းဖြင့် တင်ပို့နိုင်ခဲ့သည်။

       

Border Trade News

Pages