ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ဘဏ္ဍာနှစ်၊ မေလ(၂၁)ရက်နေ့မှ(၂၅)ရက်ထိ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ

Wed, 05/29/2024 - 04:12 -- bordertrade

                ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊မေလကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်မှာ ပို့ကုန် (၃၅.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းနှင့် သွင်းကုန် (၂.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းဖြင့် စုစုပေါင်း (၃၇.၀၀၀) ဒေါ်လာ သန်းဖြစ်ပြီး မေလ (၂၅) ရက်နေ့ထိအမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ ပို့ကုန် (၂၅.၁၈၀) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန် (၉.၄၆၁) ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်း (၃၄.၆၄၁) ဒေါ်လာသန်းဖြစ်သဖြင့် ကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်အပေါ် (၉၃.၆၂၄%) ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

              ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊မေလ(၂၅)ရက်အတွင်း ပို့ကုန်အမယ်များအနေဖြင့် တစ်သျှူးငှက်ပျော၊ နှမ်း၊ မြေပဲ၊ ပဲယင်း၊ပဲကြီး၊ ပဲနီကြား၊ထောပတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊မြေထောက်ပဲ၊ နိုင်လွန်ပဲ၊ ပဲတောင့်ရှည်၊ စွန်တာနီ၊ဖရဲသီး၊ငရုတ်သီး၊ ငရုတ်ခြောက်၊ သရက်ပြားချောက်၊ မကျည်းသီး(အစေ့ပါ)၊ ကွမ်းသီးအစို၊ ချဉ်ပေါင်ဖာလာ၊ ကော်ဖီစေ့၊ကြက်သွန်နီ၊ အင်ကြင်းကျောက်၊ လောင်စာတောင့်၊ ALUMINIUM SCRAP နှင့် ကွမ်းသီးအစိုတို့ိိတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သွင်းကုန်အမယ်များအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ လူသုံးကုန်အဝတ်အထည်များ၊ သစ်သီးများ၊ စက်သုံး ဆီများနှင့် CMP ပစ္စည်းများတင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

              ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ (၂၁) ရက်မှ မေလ (၂၅) ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ပိုင်းတွင် အဓိကပို့ကုန်ဖြစ်သည့် တစ်သျှူးငှက်ပျောတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ဈေးနှုန်းတစ်တန်လျှင် (၂၅၃၀) ယွမ်/ (၃၄၇) ဒေါ်လာတို့ဖြင့် တန်ချိန် (၂၄၅၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၈၅၃) ဒေါ်လာသန်း၊ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ပဲယင်းတန်ချိန် (၇၃၉.၆)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၅၂၀) ဒေါ်လာသန်း၊ ပဲကြီးတန်ချိန် (၂၅၉.၉)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၂၄၂) ဒေါ်လာသန်း၊ ပဲနီကြားတန်ချိန် (၃၄၁)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၂၂၄) ဒေါ်လာသန်း၊ထောပတ်ပဲတန်ချိန် (၇၁၆.၁) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၇၃၆) ဒေါ်လာသန်း၊ မြေထောက်ပဲတန်ချိန် (၁၃၁.၃) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၀၁) ဒေါ်လာသန်း၊ ပဲတီစိမ်းတန်ချိန် (၃၄)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၀) ဒေါ်လာသန်း၊မြေပဲတန်ချိန် (၁၇၂)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၇၆) ဒေါ်လာသန်း၊ ငရုတ်သီး တန်ချိန် (၃၄) တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၁၁)ဒေါ်လာသန်း၊ ငရုတ်ခြောက် တန်ချိန် (၈၃)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၂၂) ဒေါ်လာသန်း၊ကြက်သွန်နီ တန်ချိန် (၁၂၉၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၅၁၈) ဒေါ်လာသန်း၊ သရက်ပြားချောက် တန်ချိန် (၃၄) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၅) ဒေါ်လာသန်း၊ ချဉ်ပေါင်ဖာလာ တန်ချိန်(၂၇.၇)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၅၅) ဒေါ်လာသန်း၊ အင်ကြင်းကျောက် တန်ချိန် (၈)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၀) ဒေါ်လာသန်းနှင့် လောင်စာတောင့် တန်ချိန် (၂၄) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၆) ဒေါ်လာသန်းတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။

Border Trade News

Pages