ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ဘဏ္ဍာနှစ်၊ မေလ(၁၄)ရက်နေ့မှ(၁၈)ရက်ထိ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ

Mon, 05/20/2024 - 12:17 -- bordertrade

          ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်မှာ ပို့ကုန် (၃၅.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းနှင့် သွင်းကုန် (၂.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းဖြင့် စုစုပေါင်း (၃၇.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းဖြစ်ပါသည်။

၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ မေလ(၁၈) ရက်နေ့ထိ အမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ ပို့ကုန်(၂၀.၀၀၂) ဒေါ်လာ သန်း၊ သွင်းကုန်(၆.၆၆၃)ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်း(၂၆.၆၆၅)ဒေါ်လာသန်းဖြစ်သဖြင့် ကုန်သွယ်မှုလျာထား ချက်အပေါ် (၇၂.၀၆၈%) ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

          ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာနှစ်၊မေလ(၁၈)ရက်အတွင်း ပို့ကုန်အမယ်များအနေဖြင့် တစ်သျှူးငှက်ပျော၊ နှမ်း၊ ပဲယင်း၊ပဲကြီး၊ ပဲနီကြား၊ ထောပတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊မြေထောက်ပဲ၊ နိုင်လွန်ပဲ၊ ပဲတောင့်ရှည်၊ စွန်တာနီ၊ ဖရဲသီး၊ ငရုတ်သီး၊ ငရုတ်ခြောက်၊ သရက်ပြားချောက်၊ မကျည်းသီး(အစေ့ပါ)၊ ကွမ်းသီးအစို၊ ချဉ်ပေါင်ဖာလာ၊ ကော်ဖီစေ့၊ ကြက်သွန်နီ၊ အင်ကြင်းကျောက်၊ ALUMINIUM SCRAP နှင့် ကွမ်းသီးအစိုတို့ိိတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သွင်းကုန်အမယ်များအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်းများ၊လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း သုံးပစ္စည်းများ၊ လူသုံးကုန်အဝတ်အထည်များ၊ သစ်သီးများနှင့် CMP ပစ္စည်းများတင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

          ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၄) ရက်မှ မေလ (၁၈) ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ပိုင်းတွင် အဓိကပို့ကုန်ဖြစ်သည့် တစ်သျှူးငှက်ပျောတင်ပို့မှုအနေဖြင့် ဈေးနှုန်းတစ်တန်လျှင် (၂၅၃၀) ယွမ်/ (၃၄၇)ဒေါ်လာတို့ဖြင့် တန်ချိန် (၆၄၂၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၂.၂၃၃) ဒေါ်လာသန်း၊ ဆန် တန်ချိန် (၁၆၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၆၉) ဒေါ်လာသန်း၊ပဲမျိုးစုံတင်ပို့မှု အနေဖြင့် ပဲယင်းတန်ချိန် (၇၁၁)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၄၇၃) ဒေါ်လာသန်း၊ပဲကြီးတန်ချိန် (၁၂၇)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၁၀၃) ဒေါ်လာသန်း၊ ပဲနီကြားတန်ချိန် (၇၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၅၂) ဒေါ်လာသန်း၊ နိုင်လွန်ပဲတန်ချိန် (၆၂)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၃၉) ဒေါ်လာသန်း၊ ထောပတ်ပဲတန်ချိန် (၈၄၀.၅)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၈၄၂) ဒေါ်လာသန်း၊မြေထောက်ပဲတန်ချိန် (၆၂)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၄၁) ဒေါ်လာ သန်း၊ ငရုတ်သီး တန်ချိန် (၁၀၄) တန်၊ တန်ဖိုး(၀.၀၅၉)ဒေါ်လာသန်း၊ ငရုတ်ခြောက် တန်ချိန် (၇၄၁.၅၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၁.၀၈၇) ဒေါ်လာသန်း၊ ကြက်သွန်နီ တန်ချိန် (၆၄၇.၅) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၂၅၆) ဒေါ်လာသန်း၊ မကျည်းသီး(အစေ့ပါ) တန်ချိန် (၁၀၂) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၂၃) ဒေါ်လာသန်း၊ ခဲစက္ကူ တန်ချိန် (၁၃)တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၃) ဒေါ်လာသန်းနှင့် ချဉ်ပေါင်ဖာလာ တန်ချိန် (၁၂၁.၁) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၂၄၂) ဒေါ်လာသန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီး အမယ်သစ်ပို့ကုန်အနေဖြင့်သရက်ပြားချောက် တန်ချိန် (၃၄) တန်၊ တန်ဖိုး (၀.၀၀၅) ဒေါ်လာ သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။

Border Trade News

Pages