ကော့သောင်းကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ပို့ကုန်ရေထွက်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုနှင့် သွင်းကုန်ပစ္စည်း တင်သွင်းမှု အခြေအနေ

Fri, 09/22/2023 - 08:39 -- DotBorderdep
  • တစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရေထွက်ပစ္စည်းများကို FOB စနစ်ဖြင့် အဓိကတင်ပို့နေသော ပို့ကုန်အသာစီးရသည့် စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိက တင်ပို့နေသော ပစ္စည်းများမှာ ငါးမျိုးစုံ၊ပုစွန်၊ ရေဘဝဲ၊ ကဏန်း၊ ကင်းမွန်(စို/ခြောက်)၊ ငါးပါကင်၊ ဆီအုန်း၊ သီဟိုဠ်စေ့ တို့ ဖြစ်သည်။
  •            ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၃ရက်နေ့မှ၁၇ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ချိန် (၁၉၃၄)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၂.၀၇၆)သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ချိန်(၂၀၁)၊(၂၂၅၀)BBL၊ (-) U၊တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၀.၄၁၃)သန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂.၄၈၉)သန်းဖြစ် သည်။ အများဆုံး တင်ပို့နိုင်သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်း(၁၀)မျိုးမှာ ကုလားကုတ်ငါး တန်ချိန် (၂.၈၈)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၄၉၂.၈၀)၊ (၁)တန်ဈေးနှုန်း(၁၅၆၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ကဗျက် ငါးတန်ချိန်(၁၁၇.၅၀)၊ တန်ဖိုး အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ (၁၂၆၉၀၀)၊ (၁) တန်ဈေးနှုန်း (၁၀၈၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ငါးဝိုင်းတန်ချိန် (၄၇.၂၈၀)၊တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၁၆၀၆.၄၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း(၈၈၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ကြိမ်မွေ့ တောင်းငါးတန်ချိန်(၂၀.၂၄၀)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၃၁၅၇၄.၄၀)၊(၁)တန် စျေးနှုန်း (၁၅၆၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ပလာတူးခက် ငါးတန်ချိန်(၂၅၈.၇၂)၊တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၀၉၅၆၃.၂၀)၊ (၁)တန် စျေးနှုန်း(၈၁၀)အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ၊ငါးချဉ်ပေါင်တန်ချိန် (၁၀၁.၆၁)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၄၈၃၅၀.၆၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၁၄၆၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ဘောင်းကြေး ငါးတန်ချိန် (၇၀.၈၄)၊တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၆၃၇၅၆.၀၀)၊(၁)တန်စျေးနှုန်း (၉၀၀)အမေရိကန် ဒေါ်လာ၊ ငါးမဲလုံးကြား တန်ချိန်(၃၇.၆၇၅)၊တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၄၄၈၃၃.၂၅)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၁၁၉၀) အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ၊ငါးခွေးလျှာ တန်ချိန်(၂၀.၄၇၀)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၂၉၂၆.၄၀)၊ (၁)တန် စျေးနှုန်း (၁၁၂၀)အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ရေဘဝဲတန်ချိန် (၆.၉၆)၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၅၅၉၀.၄၀)၊ (၁)တန်စျေးနှုန်း (၂၂၄၀) အမေရိကန်ဒေါ်လာတို့ဖြစ်ပါသည်။
  •            သွင်းကုန်ပစ္စည်း(၁၀)မျိုးမှာ ဒီဇယ်တန်ချိန်(၃၀၀)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၈၉၀၀၀) ၊ (၁) တန်ဈေးနှုန်း (၉၆၃.၃၃) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ ပီလောပီ နံမှုန့်တန်ချိန်(၁၈၀.၀၀)၊တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၉၄၀၀၀.၀၀) ၊ (၁) တန်ဈေးနှုန်း (၅၂၂.၂၂) အမေရိကန်ဒေါ်လာ၊ A4 စက္ကူတန်ချိန်(၁၃.၀၀)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂၀၀၀၀.၀၀) ၊ (၁) တန်ဈေးနှုန်း (၁၅၃၈.၄၆) အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပြီးငါးသယ်လှေကုန် (၁)တန် ရေယာဉ်ခ (ကုန်ကျစ်) ၂၁၀၀၀ိ/- ကျပ် ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
  • ကော့သောင်းနယ်စပ်ဒေသ၌ ပို့ကုန်၊သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံငွေပေးချေမှုကိစ္စရပ်များကို သက်ဆိုင်ရာ AD Bank များဖြစ်သည့် A Bank ၊ MEB ၊ KBZ၊ AYA တို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။(၁၈-၉-၂၀၂၃) ရက်နေ့ ပြင်ပငွေလဲနှုန်းမှာ မြန်မာငွေကျပ် (၁) သိန်းလျှင် (၁၀၃၆) ဘတ် ၊ (၁) ဘတ်လျှင် မြန်မာငွေ (၉၆.၅၀) ကျပ်ခန့် (၁၇-၉-၂၀၂၃) နှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် မြန်မာငွေ (၁) ကျပ်ခန့်မြင့်တက်လျက်ရှိ သည်။ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများအနေဖြင့် ဓာတ်ဆီ ၁ ဂါလံလျှင် (၁၄၄၀၀)ကျပ်၊ ဒီဇယ် ၁ ဂါလံလျှင် (၁၃၉၅၀) ကျပ်ဖြင့်မြင့်တက်လျက်ရှိသည်။

Border Trade News

Pages