ကော့သောင်းကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ပို့ကုန်ရေထွက်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုနှင့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှု အ​ြေခအနေ

Wed, 05/24/2023 - 13:19 -- DotBorderdep

ကော့သောင်းကုန်သွယ်ရေးစခန်းသည် တစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရေထွက်ပစ္စည်းများကို FOB စနစ်ဖြင့် အဓိကတင်ပို့နေသော ပို့ကုန်အသာစီးရသည့် စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိက တင်ပို့နေသော ပစ္စည်းများမှာ ငါးမျိုးစုံ၊ ငါးစီဖောင်း၊ ပုစွန်၊ ငါးဆားနယ်၊ ကဏန်း၊ ကင်းမွန် (စို/ခြောက်)၊ ခရုနှင့် ငါးမှုန့်၊ သီဟိုဠ်စေ့၊ ဆီအုန်း ဖြစ်သည်။

          ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မေလ ၁၇ ရက်နေ့မှ ၂၁ ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ချိန် (၁၈၆)၊ တန်ဖိုး အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၀.၁၇၄) သန်း၊ သွင်းကုန်တန်ချိန် ( ၉၈ )၊ ( ၃၇၅ ) BBL၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၁၁၀) သန်း၊ ကုန်သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၀ ဒသမ ၂၈၄ သန်း ဖြစ်သည်။ အများဆုံး တင်ပို့နိုင်သည့် ပို့ကုန်ပစ္စည်း (၁၀)မျိုးမှာ ငါးမျိုးစုံ၊ ဘဝဲ တို့ဖြစ်၊ အများဆုံးတင်သွင်းခဲ့သည့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများမှာ ပလပ် စတစ်ရေခဲပုံး၊ မီးသွေးမှုန့်၊ ဖောမလင်၊ ထုံးမှုန့်၊ ဆိုးဆေးမှုန့်၊ ကြိုး၊ ငှက်သိုက်၊ ဒီဇယ်၊ ပလပ်စတစ်ခြင်း တို့ဖြစ် ပြီး ငါးသယ်လှေ ကုန်(၁)တန်ရေယာဉ်ခ (ကုန်ကျစ်) ၂၁၀၀၀ိ/- ကျပ် ရှိကြောင်းသိရှိ ရသည်။

ကော့သောင်းနယ်စပ်ဒေသ၌ ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံ ငွေပေးချေမှုကိစ္စရပ်များကို သက်ဆိုင်ရာ AD Bank များဖြစ်သည့် A Bank ၊ MEB ၊ KBZ၊ AYA  တို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ (၂၂-၅-၂၀၂၃) ရက်နေ့ ပြင်ပ ငွေလဲနှုန်းမှာ မြန်မာငွေကျပ် (၁) သိန်းလျှင် (၁၁၇၉) ဘတ် ၊ (၁) ဘတ်လျှင် မြန်မာငွေ (၈၄.၈) ကျပ်ခန့်ဖြင့် တည်ငြိမ်လျက်ရှိသည်။ စက်သုံးဆီဈေးနှုန်းများအနေဖြင့် ဓာတ်ဆီ ၁ ဂါလံလျှင် (၁၀၈၀၀)ကျပ်၊ ဒီဇယ် ၁ ဂါလံ လျှင် (၁၀၃၅၀) ကျပ်ခန့်ဖြင့် တည်ငြိမ်လျက်ရှိသည်။

(၁၇-၅-၂၀၂၃ မှ ၂၁-၅-၂၀၂၃) ထိ အမှန်တင်ပို့(၁၀)မျိုးစာရင်း
             
စဉ် ပို့ကုန်
ပစ္စည်း
အမည်
‌ရေ
တွက်
ပုံ
အရေ
အတွက်
၁ တန် စျေးနှုန်း ယာဉ်အမျိုးအစား တန်ဖိုး
(ဒေါ်လာ)
ငါးဂျပန် တန် ၂.၈၀၀ ၈၇၀.၀၀ လှေ ၂၄၃၆.၀၀၀
ပလာတူး တန် ၃.၀၀၀ ၉၈၀.၀၀ လှေ ၂၉၄၀.၀၀၀
ခွေးလျှာ တန် ၂.၈၀၀ ၁၁၂၀.၀၀ လှေ ၃၁၃၆.၀၀၀
ငါးလိပ်ကျောက် တန် ၀.၅၀၀ ၂၀၇၀.၀၀ လှေ ၁၀၃၅.၀၀၀
ဇလွယ် တန် ၀.၄၀၀ ၁၄၆၀.၀၀ လှေ ၅၈၄.၀၀၀
ကုလားကုတ် တန် ၀.၃၀၀ ၁၅၆၀.၀၀ လှေ ၄၆၈.၀၀၀
ဇလုံး တန် ၀.၅၀၀ ၁၃၀၀.၀၀ လှေ ၆၅၀.၀၀၀
ရေဘဝဲ တန် ၀.၅၀၀ ၂၂၄၀.၀၀ လှေ ၁၁၂၀.၀၀၀
ငါးပုလွေ တန် ၀.၄၈၀ ၁၄၅၀.၀၀ လှေ ၆၉၆.၀၀၀
၁၀ မျက်လုံးကြီး တန် ၃.၀၀၀ ၇၉၀.၀၀ လှေ ၂၃၇၀.၀၀၀
(၁၇-၅-၂၀၂၃ မှ ၂၁-၅-၂၀၂၃) ထိ အမှန်တင်သွင်း(၁၀)မျိုးစာရင်း
             
စဉ် သွင်းကုန်
ပစ္စည်း
အမည်
‌ရေ
တွက်
ပုံ
အရေ
အတွက်
၁ တန် စျေးနှုန်း ယာဉ်အမျိုး
အစား
တန်ဖိုး
(ဒေါ်လာ)
ပလပ်စတစ်ရေခဲပုံး တန် ၈.၇၂၀ ၂၀၀၇.၇၈၀ လှေ ၁၇၅၀၇.၈၄၂
မီးသွေးမှုန့် တန် ၁၇.၅၀၀ ၁၅၁.၄၆၄ လှေ ၂၆၅၀.၆၂၀
ဖောမလင်း တန် ၁၃.၀၀၀ ၄၆၄.၄၉၀ လှေ ၆၀၃၈.၃၇၀
ထုံးမှုန့် တန် ၁၀.၀၀၀ ၁၃၁.၂၆၉ လှေ ၁၃၁၂.၆၉၀
ဆိုးဆေးမှုန့် တန် ၂၀.၀၀၀ ၂၃၄.၈၉၇ လှေ ၄၆၉၇.၉၄၀
ကြိုး တန် ၂၃.၂၀၀ ၉၂၄.၉၀၅ လှေ ၂၁၄၅၇.၇၉၆
ဒီဇယ် တန် ၅၀.၀၀၀ ၉၃၀.၈၂၅ လှေ ၄၆၅၄၁.၂၅၀
ပလပ်စတစ်ခြင်း တန် ၂.၄၅၀ ၈၁၈.၆၂၀ လှေ ၂၀၀၅.၆၁၉
                           
   
   

Border Trade News

Pages