ကော့သောင်းကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ပို့ကုန်ရေထွက်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုနှင့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှု အခြေအနေ

Thu, 06/13/2024 - 05:15 -- bordertrade

              ကော့သောင်းကုန်သွယ်ရေးစခန်းသည် တစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရေထွက်ပစ္စည်းများကို FOB စနစ်ဖြင့် အဓိကတင်ပို့နေသော ပို့ကုန်အသာစီးရသည့် စခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိက ဖြစ်သည်။

             ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ကုန်သွယ်မှုလျာထားချက်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁၈.၀၀၀) သန်းဖြစ်ပြီး (၁၀-၆-၂၀၂၄)ရက်နေ့ထိ အမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၇.၃၈၃) သန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ သဖြင့် လျာထားချက်အပေါ် (၄၁.၀၁၇%) ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

           ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့မှ ၁၀ ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်တန်ချိန် (၄၀၈.၇၁၆) တန်၊ တန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၄၆၉) သန်းနှင့် သွင်းကုန်(၁၅၈၄.၁၅၀) တန်၊ (၁၅၅၀) U၊ တန်ဖိုးအမေရိကန် ဒေါ်လာ (၀.၆၂၅) သန်းဖြစ်ပြီး ကုန်သွယ်မှုပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၁.၀၉၄) သန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ ပါသည်။

            ပို့ကုန်ပိုင်းအနေဖြင့် ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့မှ ၁၀ ရက်နေ့အထိ ရေထွက်ကုန် ပစ္စည်းအုပ်စုတွင် (၇၈.၇၁၆) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၄၄၁) သန်းနှင့် အခြားပစ္စည်းအုပ်စုတွင် (၃၃၀.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၀၂၈) သန်း၊ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးအမေရိကန်ဒေါ်လာ (၀.၄၆၉) သန်း တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါသည်။

Border Trade News

Pages