ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှကုန်သွယ်မှုအခြေအနေ

Sat, 09/16/2023 - 06:59 -- DotBorderdep

ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်းမှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်သွယ်မှုလျာထားချက် မှာ ပို့ကုန် (၃.၀၀၀) ဒေါ်လာသန်းနှင့် သွင်းကုန် (၁.၅၀၀) ဒေါ်လာသန်းဖြင့် စုစုပေါင်း (၄.၅၀၀) ဒေါ်လာ သန်းဖြစ်ပါသည်။

              စက်တင်ဘာလ (၁၂) ရက်နေ့အထိ အမှန်ကုန်သွယ်မှုမှာ ပို့ကုန် (၀.၅၃၂) ဒေါ်လာသန်း၊ သွင်းကုန်(၀.၂၁၆)ဒေါ်လာသန်း၊ စုစုပေါင်း (၀.၇၄၈)ဒေါ်လာသန်းဖြစ်သဖြင့် ကုန်သွယ်မှုလျာထား ချက်အပေါ် (၁၆.၆၂၂%) ဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

              စက်တင်ဘာလ (၁၂) ရက်အတွင်း ပို့ကုန်အမယ်များအနေဖြင့် တစ်သျှူးငှက်ပျောတင်ပို့နိုင် ခဲ့ပြီး၊ သွင်းကုန်အမယ်များအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ် ရေး လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊လူသုံးကုန်အဝတ်အထည်များနှင့် သစ်သီးများတင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။

              ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၏ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁၂) ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန် ပိုင်းတွင် အဓိက ပို့ကုန်ဖြစ်သည့် တစ်သျှူးငှက်ပျော တင်ပို့မှုအနေဖြင့် ဈေးနှုန်းတစ်တန်လျှင် (၂၄၉၃) ယွမ်/ (၃၄၅.၄၀)ဒေါ်လာတို့ဖြင့် တန်ချိန် (၁၅၄၂) တန်၊ တန်ဖိုး (၅၃၂၀၇၉) ဒေါ်လာတင်ပို့ နိုင်ခဲ့ပါသည်။

              အများဆုံးသွင်းကုန်ပစ္စည်းများအနေဖြင့် Iron Sheet In Coil ဈေးနှုန်းတစ်တန်လျှင် (၅၀၂၀) ဒေါ်လာဖြင့် တန်ချိန် (၁၂.၀၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၈၃၉၅.၄၈၀) ဒေါ်လာ၊Iron Nail ဈေးနှုန်း တစ်တန်လျှင် (၆၆၀) ဒေါ်လာဖြင့် တန်ချိန် (၂၄.၅၀၀) တန်၊ တန်ဖိုး (၁၉၆၀၈.၃၄၀) ဒေါ်လာ၊ Artificial Grass ဈေးနှုန်း တစ်တန်လျှင်(၆၅၀) ဒေါ်လာဖြင့် တန်ချိန် (၁၂.၈၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၈၁၀၀.၂၁၀)ဒေါ်လာ၊  Apple တစ်တန်လျှင် (၄၂၃) ဒေါ်လာဖြင့်  တန်ချိန်(၁၅.၅၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၅၆၀၃.၀၃၀)ဒေါ်လာ၊ Orange တစ်တန်လျှင် (၂၃၀) ဒေါ်လာဖြင့် တန်ချိန်(၂၉.၉၀၀)တန်၊ တန်ဖိုး (၉၄၃၇.၁၇) ဒေါ်လာ၊ Ceramic Tile Plain  ဈေးနှုန်း(1 M2) လျှင်(၄.၁) ဒေါ်လာဖြင့်(၁၀၇၂၀) M2၊ တန်ဖိုး(၄၁၇၄၇.၅၀၀) ဒေါ်လာ၊ တင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပြီး အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ် ရေးလုပ်ငန်းပစ္စည်းများနှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ (ပန်းသီး၊ လိမ္မော်သီးနှင့် အဝတ်အထည်များ) တင်သွင်းနိုင်လျက်ရှိပါသည်။

              ကံပိုင်တည်ကုန်သွယ်ရေးစခန်း၌ အတက်အဆင်းကုန်များအတွက် အငှားယာဉ်ဖြင့်တင်ဆောင် ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ငှက်ပျောတင်ယာဉ်နှင့် သွင်းကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ကုန်ပစ္စည်းတင်ယာဉ်များသည် သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီပိုင် ယာဉ်များဖြင့်သာ တင်ပို့တင်သွင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

              ကံပိုင်တည်-ဝိုင်းမော်-မြစ်ကြီးနား ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း၌ တောင်ပြိုခြင်း၊ လမ်းပိတ် ဆို့ခြင်းများမရှိဘဲ ကုန်တင်ယာဉ်များ ပုံမှန်သွားလာလျက်ရှိပါသည်။

Border Trade News

Pages