“ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက ျပည္ပပို႔ကုန္ျဖစ္ေသာ ပဲတီစိမ္း၊ မတ္ပဲ၊ ပဲစဥ္းငံုႏွင့္ ကုလားပဲတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသား ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ွာက္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ေဆာင္မွဳအား ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း(၂၀၁၇) ”

Thu, 02/08/2018 - 06:27 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၌ႏွစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ၾကာသပေတးေန႔တုိင္း က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Thursday Talk ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကုန္သြယ္ေရးရာဦးစီးဌာနမွ၊ ဦးစီးအရာရွိ၊ ဦးသက္နုိင္စိုး၊ ေဒၚသင္းသင္းေက်ာ္၊ ေဒၚခင္စုလိွဳင္ တို႔မွ “ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက ျပည္ပပို႔ကုန္ျဖစ္ေသာ ပဲတီစိမ္း၊ မတ္ပဲ၊ ပဲစဥ္းငံုႏွင့္ ကုလားပဲတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ိဳးသား ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ွာက္ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ေဆာင္ မွဳအား ေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း(၂၀၁၇) ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ားနွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျဖည့္စြက္ ေဆြးေႏြးျပီး စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္မွ နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages