“(၉၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ၀န္ေဆာင္မႈ ညွိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ား၏ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံက်င္းပေရး ဦးစီးေကာ္မတီညွိႏႈိင္း အစည္းအေ၀း” သို့ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

Thu, 10/11/2018 - 09:26 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ ၁၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ညီလာခံခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ “(၉၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ၀န္ေဆာင္မႈ ညွိႏႈိင္းေရး ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေ၀းမ်ား၏ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံက်င္းပေရး ဦးစီးေကာ္မတီညွိႏႈိင္း အစည္းအေ၀း” သို့ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages