“ျပည္တြင္း၌ က်န္ရွိေနေသာပဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝး” သို႔ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Thu, 10/19/2017 - 08:22 -- adminDep

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔၊ ၁၀း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ညီလာခံခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ “ျပည္တြင္း၌ က်န္ရွိေနေသာပဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝး” သို႔ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္ထူး တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages