“ေတရသမအၾကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းမဟာဘံုကထိန္ သကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနား” သို႔ ဒါက္တာသန္းျမင့္ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚခင္ေဌး တက္ေရာက္လွဴဒါန္း

Wed, 11/14/2018 - 07:58 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၀၉း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ “ေတရသမအၾကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းမဟာဘံုကထိန္ သကၤန္းဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနား” ကို စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ညီလာခံခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚခင္ေဌး၊ ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ထူးႏွင့္ ဇနီး ေဒၚသင္းသင္းႏုတို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ကထိန္သကၤန္းမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages