“ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာမ်ား ေလ့လာတင္ျပျခင္း”

Thu, 03/08/2018 - 05:02 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၈ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၌ ႏွစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ၾကာသပေတးေန႔တုိင္း က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Thursday Talk ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကုန္သြယ္ေရးရာဦးစီးဌာနမွ၊ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေဒၚစမ္းစမ္းေအးမွ “ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာမ်ား ေလ့လာတင္ျပျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေဒါက္တာ စိုးဝင္းႏွင့္ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဦးဝင္းသန္းတို႔မွ ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့ျပီး ဒုတိယအျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ေဒၚခင္သက္ထားမွ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages