“မြန်မာနိုင်ငံဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍ မြှင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်း” တွင် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ (National Finance Expert) ခေါ်ယူခြင်း

Fri, 10/15/2021 - 05:50 -- dotadmin

စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် “မြန်မာနိုင်ငံဝန်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍ မြှင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်း” တွင် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူ (National Finance Expert) ရာထူးအားခန့်အပ်လိုပါသဖြင့် လျှောက်ထားလိုသူများသည် ပူးတွဲဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက (-၁၁-၂၀၂၁ရက်နေ့အရောက် နောက်ဆုံးထားပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Pages