“ဒူဘိုင္း Expo 2020” & “Ease of Doing Business”

Thu, 11/09/2017 - 06:27 -- adminDep

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ နုိဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၌ ႏွစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ၾကာသပေတးေန႔တုိင္း က်င္းပျပဳ လုပ္သည့္ Thursday Talk ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာကုန္သြယ္မွဳျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ေဒၚေနာ္မူတာကေပါမွ “ဒူဘိုင္း Expo 2020” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မွဳျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဦးမ်ိဳးသူမွ “Ease of Doing Business” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေမာင္းမွ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages