“စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ” ႏွင့္ “ထုတ္ကုန္လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒအသစ္ဆိုင္ရာ တင္ျပခ်က္”

Thu, 10/12/2017 - 06:06 -- adminDep

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၌ ႏွစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ၾကာသပေတးေန႔တုိင္းက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ Thurs-day Talk ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဦးေဆြတင့္ၾကဴးမွ “စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဦးရဲထြဋ္ႏိုင္မွ “ထုတ္ကုန္လံုျခံဳစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရးဥပေဒအသစ္ဆိုင္ရာတင္ျပခ်က္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဦးမင္းမင္းႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္လြင္ တို႔မွ ျဖည့္စြက္ ေဆြးေႏြးျပီး အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္မွ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages