“စားသံုးသူအခြင့္အေရးရရွိေရးတိုက္တြန္းႏႈိး ေဆာ္ေဆာင္ရြက္ေပး” ဟူသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ “ကမၻာ့စားသံုး သူအခြင့္အေရးမ်ားေန႔အခမ္းအနား” သို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Thu, 03/15/2018 - 08:18 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၀၉း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ Horizon Lake View Resort Hotel တြင္ “စားသံုးသူအခြင့္အေရးရရွိေရးတိုက္တြန္းႏႈိး ေဆာ္ေဆာင္ရြက္ေပး” ဟူသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ “ကမၻာ့စားသံုး သူအခြင့္အေရးမ်ားေန႔အခမ္းအနား” သို႔ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဗဟို ေကာ္မတီဥကၠဌ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages