ႏို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္မွစ၍ ရန္ကုန္-မႏၲေလး လူစီးရထားေျပးဆြဲခ်ိန္ ေျပာင္းလဲေျပးဆြဲမည္

Tue, 11/15/2011 - 08:58 -- Anonymous (not verified)

ျမန္မာ့မီးရထားမွ ရန္ကုန္-မႏၲေလးေျပးဆြဲလ်က္ရွိတဲ့ လူစီးရထားတြဲမ်ားကို ေျပးဆြဲခ်ိန္ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ လိုက္ေၾကာင္း ျမန္မာ့မီးရထား၊ မႏၲေလးဘူတာႀကီးမွာ ႏို၀င္ဘာလ ၈ ရက္မွစ၍ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ထားေၾကာင္းသိရပါတယ္။
ရန္ကုန္-မႏၲေလး လူစီးရထားတြဲေျပးဆြဲခ်ိန္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မ်ားမွာ ရန္ကုန္မွမႏၲေလးသို႔ (၁ အဆန္/ စာပို႔) ရထားတြဲ မနက္ ၄း၀၀ နာရီမွထြက္၍ ေနာက္တစ္ရက္မနက္ ၃း၃၀ နာရီသို႔