ႏိုင္ငံတကာကုန္စည္ျပပြဲမ်ားသို႔သြားေရာက္ျပသျခင္း

Wed, 11/25/2015 - 13:30 -- dotadmin

       ႏွစ္စဥ္ပုံမွန္ျပပြဲၾကီးမ်ားျဖစ္သည့္ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံ၊ ကူမင္းျမိဳ႕၌ ဇြန္လတြင္ က်င္းပ သည့္ ကူမင္း ပုိ႕ကုန္၊ သြင္းကုန္ ကုန္စည္ျပပြဲ၊ နန္နင္းၿမိဳ႕၌ စက္တင္ဘာလတြင္ က်င္းပသည့္ တရုတ္-အာဆီယံ ကုန္စည္ျပပြဲ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ မူဆယ္ႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ က်ယ္ေဂါင္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္စဥ္အလွည့္က် က်င္းပသည့္ ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးကုန္စည္ျပပြဲမ်ား၊ (၅) ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ ႏုိင္ငံၾကီးမ်ားတြင္ အလွည့္က် ျပဳလုပ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္စည္ျပပြဲၾကီး မ်ားျဖစ္သည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၌ တရုတ္ႏုိင္ငံ ရွန္ဟုိင္း ကုန္စည္ျပပြဲ၊ အီတလီႏုိင္ငံ၊ မီလန္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ ရက္ေန႕မွ ေအာက္တုိဘာလ ၃၁ ရက္ေန႕အထိ (၆) လၾကာ က်င္းပခဲ့သည့္ Expo Milano 2015 ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားသုိ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သြားေရာက္ျပသႏိုင္ေရး အတြက္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါ သည္။ အဆုိပါျပပြဲၾကီးမ်ားသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၿပီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမ်ား ဖြင့္လွစ္ခ်ီးျမွင့္အားေပးခဲ့ပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

AUTOMOBILE