ၿပည္ၾကက္သြန္နီအ၀င္နည္း၍ ေစ်းအနည္းငယ္ျပန္လည္ျမင္႕တက္

Fri, 06/15/2018 - 07:16 -- admin_ygn

ၿပည္ၾကက္သြန္နီေစ်းကြက္အတြင္း ယခုတစ္ပတ္၌လည္း ၀င္ေရာက္မႈဆက္လက္နည္းသြားတာေတြ႕ရပါတယ္။  ယခင္ တစ္ပတ္မုန္တိုင္းမုိးေၾကာင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအခက္အခဲျဖစ္ကာ  ကုန္ပစၥည္းလက္က်န္ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ အတြက္ ယခုတစ္ပတ္တြင္လည္း  ပစၥည္း၀င္ေရာက္မႈနည္းသျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းအနည္း ငယ္ျမင့္တက္သြားေၾကာင္း  သိရပါတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္အေနျဖင့္  ပံုမွန္ေစ်းကြက္ျဖစ္ေသာ ေဒသတြင္း ၀ယ္လက္မ်ား၊  အိတ္ဆြဲသမားမ်ားႏွင့္ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္တို႔သို႔ နယ္ေက်ာ္တင္ပို႔မႈျဖင့္အေရာင္း အ၀ယ္ ပံုမွန္ျဖစ္ေနတာေတြ႕ရပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႔ပြဲ႐ံုလကၠားေစ်းတစ္ပိႆာကို အရည္အေသြးအေပၚ မူတည္၍ က်ပ္ ၅၀၀၊ က်ပ္ ၆၀၀၊ က်ပ္ ၇၀၀ စသည္ ျဖင့္ ခြဲျခားေရာင္းခ်ၿပီး  လက္လီေစ်းမ်ားတြင္(ႀကီး)က်ပ္ ၇၀၀၊ (လတ္)က်ပ္ ၈၀၀၊ (ေသး)က်ပ္ ၆၀၀၊ က်ပ္ ၆၅၀ႏႈန္းတို႔ျဖင့္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေနတဲ့အတြက္ ယခင္တစ္ပတ္ေစ်းႏႈန္းထက္  တစ္ပိႆာလွ်င္ လက္လီေရာ လက္ကားပါ  က်ပ္ ၁၀၀ ခန္႔ ျမင့္တက္သြားတာေတြ႔ရပါတယ္။ ရာသီဥတုအေပၚ မူတည္၍ ကုန္အ၀င္နည္းမႈေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ  ျပန္လည္ျမင့္တက္ သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ပြဲ႐ံုေစ်းကြက္မွ စံုစမ္းသိရွိရပါတယ္။            

၀င္းလဲ့၀ါ(ျပည္)

Local Trade News

Pages