ၾကက္သြန္နီကို ပစ္ပယ္ထားသလား

Wed, 01/31/2018 - 04:09 -- admin_ygn

         ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ၾကက္သြန္နီ အပါအ၀င္ အေျခခံစားကုန္မ်ားျဖစ္သည့္ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ င႐ုတ္၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴတို႔သည္ ေန႔စဥ္ထမင္းႏွင့္ဟင္းလ်ာတြင္ မပါမျဖစ္ပစၥည္း မ်ားျဖစ္သည္။ ဆန္၊ ဆီတို႔ ကိုအစိုးရဌာနဆိုင္ရာ မ်ားအျပင္ ကုန္သည္မ်ား၊ စားသုံးသူမ်ားအားလုံး ကအေလးအနက္ထားၿပီး စိုက္ပ်ိဳးမႈတိုးတက္ေရး၊ အထြက္ႏႈန္းတိုးတက္ေရး၊ ေတာင္သူမ်ားအရင္း အႏွီးရရွိေရး၊ ေတာင္သူအခြင့္အလမ္းအက်ိဳး  စီးပြား ကာကြယ္ေရးတို႔ကိုပါ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ ကုန္သည္မ်ားဘက္မွ လည္းတိုးတက္ေရးမ်ားကို အမ်ဳိးမ်ိဳးေတြးေတာႀကံဆ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ကိုေတြ႕ေနရသည္မွာ အားရ စရာျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းစား သုံးမႈ အျပင္ ျပည္ပသုိ႔ဆန္တင္ပို႔မႈတြင္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၅၀- ၆၀ အတြင္းစံခ်ိန္သစ္ပင္တင္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဆီထြက္သီးႏွံအပိုင္းတြင္လည္း ႏွမ္းႏွင့္ေျမပဲ တင္ပို႔မႈသည္ တိုးတက္လ်က္ရွိသည္မွာအားရ စရာျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေ သာ္လည္းျမန္မာ့ဟင္းလ်ာတြင္အေထာင္းခံၿပီး အၿမဲပါရသည့္င႐ုတ္သီးႏွင့္ ၾကက္သြန္နီတို႔ သည္ ပညတ္သြားရာဓါတ္သက္ပါဆိုသကဲ့သို႔ အေထာင္းခံရန္ ေမြးဖြားလာသလားဟုထင္စရာ ျဖစ္ေနၿပီလားဟု သူတို႔ေနရာမွေတြးၾက ည့္ မိပါသည္။ င႐ုတ္သီးကိုၾကည့္လွ်င္ ယေန႔အထိအညာ တြင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေနေသာ္လည္း တိုးတက္မႈ မွာအားရစရာမရွိပါ။ ျပည္ပသို႔လည္းမႈိဆိပ္ေၾကာင့္ တင္ပို႔ရန္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ျပည္တြင္းတြင္လည္းင႐ုတ္ သီးထုတ္လုပ္မႈ သည္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ထုတ္လုပ္မႈ မ်ားသာမ်ားျပားျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္မေလ်ာ္ညီ ေသာထုတ္လုပ္မႈမ်ားသာ မ်ားျပားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တိုးတက္ရမည့္အစား ျပည္ပမွ၀င္လာသည့္င႐ုတ္ သီးနီနီမ်ားကိုသာ ေနာင္တြင္စားသုံးရေ တာ့မည့္ အေျခအေနျဖစ္လာပါၿပီ။ မႏၱေလးၿမိဳ႕အနီးင႐ုတ္ သီးမႈန္႔ထုတ္လုပ္ေနေသာ ရြာတစ္ရြာကို   သြား ေရာက္ေလ့လာဖူးပါသည္။ ေျမျပင္ညီတြင္ျပဳလုပ္ ထားေသာ က်င္းအတြင္းသစ္သားက်ည္ေပြ႕ျဖင့္ ေထာင္းၿပီးအမႈန္႔ျပဳ လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ င႐ုတ္ သီးကုန္ၾကမ္းကိုလည္း အိတ္မ်ားျဖင့္သယ္လာၿပီး ၾကမ္းေပၚတြင္စုပုံပါသည္။ ဖလံဟုေခၚေသာ    မေအာင္မျမင္ျဖဴဖတ္ျဖဴေရာ္င႐ုတ္အပိန္အလိန္ မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရလြယ္ေအာင္ ေရေလးအနည္း ငယ္ေလာင္းပါသည္။ ထို႔ေနာက္ လူအားျဖင့္ ေထာင္းပါသည္။ ေထာင္းေနသည့္ေနရာအနီးတြင္ မီးဖိုေခ်ာင္၊ ေရခ်ိဳးသည့္ေနရာ၊ တစ္ခါတစ္ရံ အိမ္သာမ်ားႏွင့္ အလွမ္းမေ၀းပါ။ ေထာင္းသည့္သူ ကလည္းလက္ေဆးျခင္းကို အခ်ိန္ရမွသာလုပ္ႏိုင္ ပါသည္။ ေထာင္းေနသည့္င႐ုတ္သီးသည္ဖလံ ျဖစ္သျဖင့္ အေရာင္မွာျဖဴဖတ္ျဖဴေရာ္သာျဖစ္ သျဖင့္ေရာင္းပန္းလွေစရန္ ဆိုးေဆးအနီကိုထည့္ ၾကပါသည္။ အဆိုပါဆိုးေဆးသည္ဆိုးေဆး ေရာင္းသည့္ ဆိုင္မ်ားတြင္ေစ်းအသက္သာဆုံး ႏွင့္ အနီဆုံးျဖစ္မည့္ ဆိုးေဆးကို၀ယ္ယူထည့္သုံးၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။  စားမည့္သူအႏၱရာယ္ျဖစ္မျဖစ္ ကိုသူတို႔မသိၾကပါ။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားၿပီးဆုံးသည့္ အခါ ေရာင္းခ်ရန္အသင့္ျဖစ္ေနသည့္ င႐ုတ္သီး မႈန္႔နီနီေလးမ်ားရၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ပီနန္ အိတ္မ်ားျဖင့္ထုပ္ပိုးၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕ေစ်းခ်ိဳ၊ ရတနာပုံေစ်းစေသာ ေစ်းႀကီးမ်ားသို႔သြားေရာက္ သြင္းၾကပါတယ္။ ဤသို႔ဤပုံလုပ္လွ်င္ စားသုံးသူ မ်ားအတြက္ ကင္ဆာ ကဲ့သို႔ေဘးဆိုးႀကီးမ်ားျဖစ္ ႏိုင္သည္ဟုေျပာျပၿပီး စားသုံးကုန္ပစၥည္းတြင္သုံး ၍ရေသာဆိုးေဆးမ်ားသာသုံးရန္၊ သန္႔သန္႔ရွင္း ရွင္းကိုင္တြယ္ရန္၊ မကိုင္မီႏွင့္ကိုင္ၿပီးလက္ကိုေ သခ်ာေဆးရန္စသည္စသည္ မ်ားေျပာျပသည့္အခါ သူတို႔အေနျဖင့္ ျပဳျပင္လိုၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေစ်းႀကီးမ်ားမွ လက္ကား၀ယ္ယူသည့္ ကုန္သည္မ်ားမွ င႐ုတ္သီးမႈန္႔ေစ်းကို နည္းနည္းသာေပးသျဖင့္ တြက္ေျခကိုက္ေစရန္ ဖလံျဖဴင႐ုတ္သီးႏွင့္ ေစ်းေပါေသာဆိုးေဆးကို သုံးမွသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေစ်းႏႈန္းေစ်းကြက္ကိုသူတို႔လုပ္မရသျဖင့္ ေဖာက္ သည္၀ယ္ေစ်းျဖင့္သြင္းႏိုင္ေအာင္   လုပ္ေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူတို႔အတြက္  လုပ္အားခသာသာ သာအက်ိဳးအျမတ္ရွိေၾကာင္းသိရပါသည္။ ယင္း ေက်းရြာေလးသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႀကီးႏွင့္မေ၀းလွ ေသာေနရာတြင္ရွိေသာ္လည္း အဆိုပါအေသးစား မိသားစုလုပ္ငန္းငယ္ေလးမ်ားအတြက္ (ကြၽန္ေတာ္ အမွတ္မွားလွ်င္ မွားပါမည္) ပညာေပးမည့္သူ၊ အေထာက္အပံ့  ေပးမည့္သူ၊ ေစာင့္ေရွာက္ပဲ့ျပင္ ေပးမည့္သူ၊ ကူသူကယ္သူမရွိသည့္အေျခအေနမ်ိဳး သာျဖစ္ရင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႀကီးအတြက္ ကင္ဆာျဖစ္ ေစသည့္ င႐ုတ္သီးမႈန္႔မ်ားကို ဆက္လက္ျဖန္႔ေ၀ ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း အလားတူလုပ္ငန္းငယ္ေလးမ်ားရွိေနၾကမည္ထင္ပါသည္။

         ၾကက္သြန္နီအေၾကာင္းလည္း တေစ့တေစာင္း ၾကည့္သည့္အခါ သူလည္းင႐ုတ္လိုပင္ လိမ္ဖယ္ လိမ္ဖယ္ႏွင့္ ႐ုန္းကန္ေနရသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ၾကက္သြန္နီကို ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၅၊ ၂၀၀၆ ပတ္၀န္းက်င္ တြင္ ျပည္ပ တင္ပို႔မႈတိုးတက္ ေရးအတြက္ဟုဆိုကာ  ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ား၊ ေခ်ာင္း၊ ေျမာင္းမ်ားတြင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ  စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ၿပီး ျပည္ပသုိ႔တင္ပို႔ခဲ့ဖူးပါသည္။ ထိုစဥ္ အခ်ိန္က အက်ိဳးအျမတ္ေကာင္းသျဖင့္ ၾကက္သြန္ ကုန္သည္မ်ားသည္  ျပည္ပတင္ပို႔ေရးအတြက္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕ၿပီး  ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ၾကက္သြန္နီသည္ ရာသီဥတုေၾကာင့္ အခက္ေတြ႕လိုက္၊ အထြက္နည္းလိုက္၊ ျပည္တြင္း ေစ်းတက္လိုက္၊ ျပည္ပမွ တရား၀င္ေရာ မ၀င္ေရာ ၾကက္သြန္နီမ်ား ၀င္လာလိုက္၊ ေစ်းက်ဆင္းသြား လိုက္၊ ေတာင္သူကစိုက္လိုက္ မစိုက္လိုက္၊ မ်ိဳး အပါအ၀င္ သြင္းအားစုမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈ ေၾကာင့္ ၾကက္သြန္နီထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္က တက္လိုက္ႏွင့္ ဂ်ာေအး သူ႔အေမ႐ိုက္သည့္ ဇာတ္ လမ္းထက္ပင္  လုံးခ်ာလည္လိုက္ေနသည္မွာ ကာလအေတာ္ၾကာလာၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၾကက္သြန္နီကို တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း အေျခခံစားကုန္ျဖစ္သျဖင့္  ေစ်း မတက္ေစရန္၊ ျပည္တြင္းဖူလုံေစရန္  ရည္ရြယ္ၿပီး   ျပည္ပသုိ႔ တင္ပို႔မႈကို   ခြင့္မျပဳခဲ့ပါ။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ခန္႔တြင္ ျပည္ပသုိ႔တင္ပို႔မႈကို ခြင့္ျပဳလာခဲ့ေသာ္လည္း သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္  ျပည္တြင္းၾကက္သြန္နီေစ်းတက္လာ သည့္အခါ ျပည္ပတင္ပို႔မႈကို ပိတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျပည္ပတင္ပို႔မႈကို ပိတ္သည့္ အျပင္ ျပည္ပမွၾကက္သြန္နီမ်ားကပါ ျပည္တြင္းသို႔ တရား၀င္ျဖစ္ေစ၊ တရားမ၀င္ျဖစ္ေစ ၀င္ေရာက္ လာၿပီး ျပည္တြင္းေစ်း ကြက္ကို လႈပ္ေစတတ္ပါ သည္။ ယခု သုံးေလးႏွစ္အတြင္း မိုးေလ၀သ ေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ၾကက္သြန္နီစိုက္ပ်ိဳးထုတ္ လုပ္မႈကိုထိခိုက္သျဖင့္ ၾကက္သြန္နီေစ်းမ်ားလည္း ကေမာက္ကမျဖစ္ေနပါသည္။ ၾကက္သြန္နီသည္ ပင္ကိုယ္ကပင္  ပုပ္သိုးပ်က္စီး လြယ္သျဖင့္ ၾကက္သြန္နီသိုေလွာင္သည့္အခါတြင္ ေရာင္းေစ်း ႏႈန္းကိုလိုက္ၿပီး အလြန္ပင္ထိလြယ္၊ ရွလြယ္စီးပြား ပ်က္လြယ္သျဖင့္   ၾကက္သြန္နီ   ေတာင္သူမ်ား၊ သိုေလွာင္သူမ်ားက ၾကက္သြန္နီႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး "ခုန္ဆင္း ခုန္တက္ ၾကက္သြန္နီ"၊ " ေၾကတလက္ ၾကက္သြန္နီတခုန္" စသျဖင့္ ေျပာခဲ့ၾကပါသည္။
          ၾကက္သြန္နီစုိက္ေတာင္သူမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ အလြန္သနားစရာေကာင္းပါသည္။  ေႏြေနပူပူတြင္ ေက်ာပူခံကာေရေလာင္းရသည္။  မိုးရိပ္ျမင္လွ်င္ အိပ္မေပ်ာ္ေအာင္စိတ္ပင္ပန္းရသည္။ ပိုးသတ္ ေဆးဖ်န္းရမည္က ေသခ်ာေနသည္။ အခါမဟုတ္ မိုးရြာလွ်င္လည္း  ေရနင္းပ်က္စီးမႈကိုႀကံဳရႏိုင္ သည္။ ႏုတ္ခ်ိန္ေရာက္ျပန္ေတာ့ အလုပ္သမား ရွားပါးသျဖင့္ ရင္ေမာရျပန္ပါသည္။ ထြက္လာျပန္ လွ်င္လည္း  စိတ္မခ်ရေသးပါ။ ေလွာင္တန္တာ ေလွာင္၊ ေရာင္းတန္တာ ေရာင္းရေစရန္ ေရြးခ်ယ္ ရဦးမည္။ ၿမိဳ႕ေပၚတက္ေရာင္းရသျဖင့္ စရိတ္က လည္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တက္လာသည္ကိုရင္ ဆိုင္ေနရသည္။ ေလွာင္ထားျပန္ေတာ့လည္းေစ်း ကမေသခ်ာပါ။ ယခုႏွ စ္ဆိုလွ်င္ ၾကက္သြန္နီေစ်း တက္သျဖင့္ ျပည္တြင္း၌  ေစ်းႀကီးၿပီးျပည္ပသုိ႔ မတင္ပုိ႔ႏိုင္ပါ။ ျပည္ပမွ ၾကက္သြန္နီမ်ားကိုလည္း တရားမ၀င္ေရာ၊  တရား၀င္ေရာ တင္သြင္းၾက သျဖင့္ ေစ်းကေမာက္ကမျဖစ္ကာေတာင္သူပဲနစ္ နာရျပန္ပါသည္။ ၾကက္သြန္နီေစ်းတက္သည့္အခါ  စားသုံးသူအက်ိဳးအတြက္ဆိုကာ ၾကက္သြန္နီကို တရား၀င္ တင္သြင္းခြင့္ျပဳပါသည္။ ၾကက္သြန္နီ ေစ်းမတက္သျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား  ခြက္ခြက္လန္ ေအာင္႐ႈံးသည့္အခါတြင္ ေတာင္သူအခြင့္အလမ္း အက်ိဳးစီးပြားကို  ကာကြယ္ေပးမည့္သူမရွိဘဲ အေၾကြးႏြံတြင္းသာသက္ဆင္းရပါသည္။ ၾကက္သြန္စုိက္ေတာင္သူမ်ားသာမစိုက္ေတာ့လွ်င္ႏိုင္ငံျခားမွ ၾကက္သြန္နီကိုသာအားကိုးရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၾကက္သြန္နီစုိက္ေတာင္သူမ်ား အတြက္ Safe Guard Law ဆိုတာလည္းမရွိပါ။ Regulation ဆိုတာလည္း  နတၳိဖစ္ပါသည္။ စားသုံးသူအတြက္ ေစ်းသက္သာရင္ေကာင္းတာပဲ ဟူသည့္ အယူအဆျဖင့္ဆိုလွ်င္ စိုက္ ပ်ိဳးေရးႏိုင္ငံ ဘ၀မွေရြ႕ၿပီး  အျခားႏိုင္ငံမ်ားထံမွလယ္ယာထြက္ ကုန္မ်ားကိုျပန္လည္တင္သြင္းစားသုံးရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအတိုင္းသာ ဆက္လက္သြား ေနရမည္ဆိုပါက ၾကက္သြန္နီစိုက္ေတာင္သူမ်ား ဘ၀မွာလုံး ပါးပါးၿပီး ၾကက္သြန္အစားအျခားသီးႏွံ ေျပာင္းစိုက္ရမည္မွာ  ေသခ်ာသေလာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္ပါသျဖင့္ င႐ုတ္ႏွင့္ ၾကက္သြန္နီအေရးကိုျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာက စာနာသနားႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ မေပးလွ်င္ ျမန္မာ့င႐ုတ္ႏွင့္  ၾကက္သြန္နီ သည္ဂ်ံဳ ႏွင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴမ်ားကဲ့သို႔ျဖစ္လာၿပီး အ႐ုပ္ေရး ျပရမည့္ အေျခအေနကို မၾကာမီေရာက္ႏိုင္ ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

 

မ်ိဳးသူ (ကုန္သြယ္ျမွင့္)

Local Trade News

Pages

Border Trade News

Pages