(၂၁-၁-၂၀၂၁) နှင့် (၂၂-၁-၂၀၂၁) ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် Tradenet 2.0 (၁/၂၀၂၁) သင်တန်း တက်ရောက်ခွင့်ရရှိသည့် ကိုယ်စားလှယ်အမည်စာရင်း

Wed, 01/20/2021 - 06:29 -- dotadmin

သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသောကိုယ်စားလှယ်များထံသို့ Online သင်တန်းတက်ရောက်ရန် Webinar ID နှင့် အချက်အလက်များ ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် မိမိတို့၏ email အားစစ်ဆေးပေးရန်၊ စာရင်းပါဝင်းပြီး email ရောက်ရှိမှုမရှိသော ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဇယားတွင် Highlight ဖြင့်ဖော်ပြပေးထားသော ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် ၀၆၇-၄၀၈၂၂၁ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်းနှင့် သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်မရရှိသည့် ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် Commercial News Facebook Page တွင် တိုက်ရိုက် Live ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Pages