၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ပညာရည္ထူးခြ်န္သူ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ သင္တန္းထူးခြ်န္သူ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္

Tue, 07/09/2019 - 10:10 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္ (၃)၊ ညီလာခံခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ပညာရည္ထူးခြ်န္ သူ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ သင္တန္းထူးခြ်န္သူ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages