၂၀၁၂-၁၃ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာ့ဆန်အသုံးပြုမှုနဲ့ လက်ကျန်အချိုးက စံချိန်တင်မြင့်တက်မယ်လို့ FAO မှဆို

Fri, 05/11/2012 - 05:19 -- Anonymous (not verified)

FAO ရဲ့ နောက်ဆုံး စားနပ်ရိက္ခာအလား အလာအရ တင်သွင်းဝယ်လိုအားနည်းခြင်း၊ ထုတ် လုပ်မှုမြင့်တက်ပြီး  သိုလှောင်မှုများခြင်းကြောင့် ၂၀၁၂-၁၃ ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာ့ဆန်သုံးစွဲမှုနဲ့ လက်ကျန် အချိုးက ၃၄ ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်းထိ  စံချိန်တင် မြင့်တက်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံဖို့ အတွက် သုံးစွဲမှုနဲ့လက်ကျန်အချိုးက