( ၁ - ၁ - ၂၀၁၉ ) မှ ( ၂၂ - ၁ - ၂၀၂၀ ) ရက်နေ့အထိ တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ

Thu, 01/30/2020 - 10:11 -- ictuser

၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းမူလခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်မည့်တည်ဆောက်ရေးနှင့် ပစ္စည်း ဝယ်ယူ ရေးလုပ်ငန်းများ ( ၁ - ၁ - ၂၀၁၉ ) မှ ( ၂၂ - ၁ - ၂၀၂၀ )  ရက်နေ့အထိ တင်ဒါခေါ်ယူဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

Pages