(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော ကုမ္ပဏီ(၂၇၂)ခုစာရင်း

Thu, 07/16/2020 - 05:51 -- eiprdep

ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအား အသိပေးကြေညာခြင်း

 

၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ အခန်း(၁၁)၊ ပုဒ်မ ၃၈-ခ တွင် မည်သူမျှ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်းသို့ နိုင်ငံခြား သုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ခြင်းမရှိစေရဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။

 

ယင်းဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ပို့ကုန် ရငွေအားလုံးကို ပို့ကုန်များ သင်္ဘောတင်သည့်နေ့မှ (၆)လအတွင်း နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ယင်း၏ ဘဏ်ငွေစာရင်း အသီးသီးသို့ နိုင်ငံခြားသုံးငွေဖြင့် ထည့်သွင်းရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

 

၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ပြည်ပသို့ ပို့ကုန်တင်ပို့ခဲ့ပြီး ယနေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလည်းကောင်း မိမိတို့၏ သက်ဆိုင်ရာဘဏ်စာရင်းတွင် ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သော ပို့ကုန်တင်ပို့သည့် ကုမ္ပဏီ(၄၅၃)ခုရှိသည်ကို စိစစ်တွေ့ရှိရ သဖြင့် အဆိုပါကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် ယခုကြေညာသည့်ရက်မှ ရက်ပေါင်း(၆၀)အတွင်း  ပို့ကုန်ရငွေ အားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ်စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ထည့်သွင်းကြရန် နှိုးဆော်ခဲ့ပြီး ယင်းကာလအတွင်း ထည့်သွင်းရန် ပျက်ကွက်သည့် ကုမ္ပဏီများကို စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်ပိတ်သိမ်းခြင်း အပါအဝင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း  ၂၇-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ အသိပေးကြေညာခဲ့ပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ (၉-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၁၀-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန် ရငွေ အပြည့်အဝပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသော ကုမ္ပဏီ(၉)ခုစာရင်းနှင့် ကျန်ရှိသော ပို့ကုန်ရငွေ အတွက် ငွေပြန်လည်ဝင်ရောက်မည်မဟုတ်ကြောင်း အထောက်အထားများနှင့်အတူ တင်ပြထား သော ကုမ္ပဏီ(၁)ခု၊ စုစုပေါင်းကုမ္ပဏီ(၁၀)ခုအား ပေးပို့လာခဲ့ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေ ပြန်လည် ထည့်သွင်းရန် ကုမ္ပဏီ (၂၇၂)ခု ကျန်ရှိနေပါသည်။

 

အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ(၂၇၂)ခု၏ ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အား (၃-၇-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၂-၇-၂၀၂၁)ရက်နေ့အထိ (၁)နှစ်ယာယီပိတ်သိမ်းပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ပို့ကုန်ရငွေအားလုံးကို မိမိတို့ဘဏ် စာရင်းအသီးသီးတွင် နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ဆောလျင်စွာ ထည့်သွင်းကြရန် ထပ်မံအသိပေးနှိုးဆော်အပ် ပါသည်။

 

           

                                                                                                    ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန

                                                                  စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

     ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ      ၁၆       ရက်

(၁-၁-၂၀၁၇)မှ (၃၁-၁၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့အထိ ပို့ကုန်ရငွေ ဝင်ရောက်ရန် ကျန်ရှိနေသော
ကုမ္ပဏီ(၂၇၂)ခုစာရင်း
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် မန်နေးဂျင်း
ဒါရိုက်တာအမည်
ပသက
အမှတ်
သက်တမ်း
ကုန်ဆုံးရက်
မှတ်ချက်
1 A & Z International Co.,Ltd.   Daw Aye Aye Myint  30824 12-6-2023 110075065
2 A.A.A Co., Ltd. U Kyaw Myint 6314 31-12-2020 100454521
3 Alliance One Myanmar Co., Ltd. Mr.Hans Henrik Baark  35150 2-3-2024 118420489
4 Angel Star Co.,Ltd.  U Zaw Myint  26114 2-6-2023 108049782
5 Angelo Mining Co., Ltd. U Aung Khine Than  23568 24-8-2024 104696619
6 Aqua Max Co., Ltd. U Zaw Bo Bo Oo @ Ko Oo  41265 7-8-2021  
7 Archipelago Seamen Club Co., Ltd. Daw Myat Thidar  44460 11-10-2021 112241078
8 Arno (Myanmar) Co., Ltd. Mr.Wang, Min-Hsieng  35569 24-6-2019  
9 Asia Beverages Co., Ltd.  U Htun Win  24879 15-1-2025 104996728
10 Asia Commerce Co., Ltd.  U Ohn Shwe  19498 18-12-2024 100346044
11 Asia Green Co., Ltd.   U Min Latt  7366 31-3-2024 100848031
12 Asia Pioneer Co., Ltd.  U Soe Naing  18062 26-12-2022 119298377
13 Asia Sun Energy Co., Ltd. U Win Kyaw Kyaw Aung  37036 11-7-2023 108653841
14 Asia Sun Trading Co., Ltd. Daw May Thwe Aung  38615 15-12-2020 104099424
15 Aspen International Co.,Ltd.  U Yan Nyein  27994 15-12-2019  
16 Aung Khant Myat Co., Ltd. U Aung Zaw Lin  43934 30-3-2022  
17 Aung Myo Htet Family Mining Enterprise Ltd.  Daw Tin Ohn  19772 6-2-2025 102685431
18 Aung Tha Pyay Tun Co., Ltd.  U Singaravalu @ U Tun Nyein  32106 28-10-2023 106568944
19 Austinply Myanmar Private Ltd. Mr.Jai Prakash Bhartia  33214 11-12-2023 119334683
20 Avista Trading Co., Ltd. U Min Thein  37653 13-9-2020  
21 Aye Thukha Co., Ltd. Daw Khin Moe Moe Aye  40258 31-5-2021 102763823
22 Aye Yar Phoenix Trading Co., Ltd.  U Raju  24451 6-6-2020 197729279
23 Baab's Co., Ltd. U Aunt Hmu Mg  46838 27-9-2022 104681379
24 Bamaw Veneer And Timber Products Co., Ltd.  U Myint Soe  13241 30-9-2023 100785765
25 Baw Pyadar Shin Co., Ltd. U Kyaw Htay Myint  40688 28-6-2021 119551692
26 Bella Interiors Co.,Ltd.  U Myint Oo  25343 13-2-2023 101711293
27 Belpearl Myanmar Co., Ltd. Mr.Pierre Hajjar  35011 18-8-2024 105482817
28 Boin Ma Wa Di Co., Ltd. Daw Tin Hla  36081 12-3-2020 101009335
29 Bright Food Co.,Ltd.  U Ranjit Ghosh  32999 26-12-2023 116210711
30 Captain Tin Co., Ltd. U Tin Htwe  39813 17-9-2019  
31 Cheen Cheen Co., Ltd.  U Htay Win   9043 10-12-2024 125468586
32 Chin Su (Myanmar) Co., Ltd. Mrs.Lee Wu, Shu-Hsin  1761 14-9-2023 102880617
33 Circle Tech Industrial Enterprise Co., Ltd. Mr. Lilu, Yung-Lung  35510 25-9-2024 112327274
34 Colourful Brothers Co., Ltd. U Tun Linn Aung  34650 1-7-2024 113698381
35 Crown-Tech Engineering (Myanmar) Co., Ltd. U Kyaw Myint  36746 29-5-2024 106273081
36 Cubic Star Co., Ltd. U Min Lwin Oo  40344 7-6-2021  
37 Da Fong Co., Ltd.   Daw Yang Yei Pying  8895 30-6-2023 101189236
38 Da Hua Co.,Ltd.  Daw Hsu Mon Thant   31760 25-9-2023 113018003
39 Dana Theingi Int'l Co. Ltd.  U Wai Khin  7612 4-7-2023 100907275
40 Dawei River Enterprise
Co., Ltd.
Daw Nan Kham Phaung 18264 8-1-2025 107617280
41 Dev Pulses Co., Ltd. U Dev Kyan  43588 27-2-2022 115140663
42 DPS Co.,Ltd.  U Tun Tun Htet  30957 26-5-2018  
43 DT International Co., Ltd.  Daw Kyi Thein  21417 23-11-2017 110081073
44 Durable Co.,Ltd.  U Myo Aung  20799 4-1-2021  
45 E.F.R.G Link Express Services Ltd.  U Kyaw Lwin Oo  31216 30-9-2024 165670620
46 E.S.R Group Export Import General Trading Co., Ltd. U Kanayar @ Thaung Lwin  42466 25-10-2021 110831579
47 Excel Wood International
Co., Ltd. 
Zayinar Bi Bi (a) Daw Kyay Mone Win  24560 9-5-2022  
48 Extremely Success Logistics Co.,Ltd. U Pyae Phyo Lwin  44578 1-9-2021 103937485
49 Famous Excellence Co., Ltd. U Kyaw Khaing  21535 15-11-2023 108739495
50 First Light Co., Ltd.  U Ko Ko Latt  16990 6-1-2025 106718377
51 Forward Engineering Trading Co.,Ltd.  U Aung Myin  24486 27-3-2025 113865784
52 Fudak Enterprises Co., Ltd.  U Aung Yan Khin Sein @ Aung Ko Zin  4303 31-7-2019 113224991
53 Galaxy-7 Trading Co., Ltd. U Win Aung 37305 4-8-2020 116626446
54 G-Cos Ltd. U Ko Ko Aung  39418 28-2-2021 117469611
55 Glaxy Star Co., Ltd. Daw Nan Aye Leik  37408 4-8-2020  
56 Global Garuda Co., Ltd. U Aung Naing Oo  40683 21-6-2021 109546089
57 Global Geo Industry And Mining Co., Ltd.  U Tay Zar Win Tun  28675 2-3-2025 100440016
58 Gold Ayar Brother And Sisters Co.,Ltd.  Daw Tin Myo Nwe  25930 21-6-2023 111212589
59 Golden Myanmar Forwards Forest Products Co., Ltd. Daw Nyo Nyo Myint  39229 20-1-2021  
60 Golden One Star Co., Ltd.  U Ye Myint Oo 17027 10-2-2020  
61 Golden Spoon Trading Co., Ltd. U Tun Lin  42610 28-11-2021 106851956
62 Grand Andaman Islands Co., Ltd. U Kyaw Lwin  46302 23-11-2024 113619821
63 Great Line Co., Ltd. U Mahendar  36109 16-3-2025 105183542
64 Great Myanmar Islands Co., Ltd.  U Than Soe  3698 30-9-2024 106013101
65 Great Pole Star International Co.,Ltd. Daw Khin Lay Maw  37658 14-9-2020 114649325
66 Great Quality Industrial Co., Ltd.  U Mohamed Moosa (a)
U Nay Win Lay 
19960 1-5-2020 102787277
67 Green Energy Trading Ltd.  U Hla Aung @ U Salu Wan  29836 16-1-2021 128902813
68 Green Laurel Pharmaceutical
Trading Co., Ltd.
U Myint Naing   21319 24-9-2024 107748555
69 Green Mast Trading Co., Ltd.   U Soe Aung 14150 31-1-2020 110989660
70 Gurjan Veneer Ltd. U Tun Maung  41446 15-8-2021 109833193
71 H T E Global Co, Ltd.  Daw Thazin Pwint  32922 6-2-2024 105092644
72 Hanaro KM (Myanmar) Co., Ltd. U Aung Gyi  34285 14-5-2023 117063720
73 Hanuman International Trading Myanmar Co., Ltd. U Lappa Rao @
Mg Myint 
37221 13-7-2020  
74 Havilah International Trading
Co.,Ltd.
U Sithu   35479 9-2-2019  
75 Highland Ayeyarwady Co.,Ltd.  Daw Thida Yin  32635 17-12-2020 110511183
76 Hlaing Myittar Co., Ltd.  U Chit Hlaing  7139 31-7-2019 111612684
77 Hming Hming Co., Ltd. U Zaing Yin Twar Ngar  34840 13-10-2024 104728642
78 Holy Garden Co., Ltd. U Jahan Gir  45283 22-6-2022 107929576
79 Hong Htu Co.,Ltd.  Daw Le Swe Whae
@ Daw Moe 
28309 21-6-2020 109953059
80 Htay Kyaw Co., Ltd. U Htay Kyaw  21933 14-1-2020  
81 Htet Myat Hlaing International Co,Ltd.  [email protected] Myint Thein   25202 11-1-2023 100219646
82 Htin Thiha Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Ko Cho  27379 29-12-2019  
83 Htoo Aung Aung Trading Co., Ltd. U Naing Htoo Win   45037 19-6-2022  
84 Htoo International Industry Group Co., Ltd.  U Tay Za  18034 10-1-2021 131415710
85 Htun Thit Myaing Trading Co., Ltd.  Daw Yin Yin  19158 11-10-2023 100252465
86 International Dhamma Giri Vipassana Association    O95 9-6-2021 920610986
87 International Glass Co., Ltd. U Hlaing Wunna   36324 8-1-2025 110096712
88 International Venture Co.,Ltd.  U Sunil Kumar  29946 14-1-2021 111860548
89 International Yadanar Trading Co,Ltd.  Daw Yadanar Linn  23653 22-9-2024 105669054
90 J.Tokyo & Yangon Co., Ltd. Daw Hnin Si @ Ban Shaung  37667 28-6-2020  
91 Jan Pwint Nanda Co.,Ltd. Daw Liu Kyin Kyay  20569 24-10-2020  
92 Japan Cotton Product Co., Ltd. U Maung Maung  35055 17-6-2024 102856872
93 John & Maung Co., Ltd. U Ju Dia (a) John  21860 30-1-2020  
94 July Ko Ko Trading Co.,Ltd.  U Tun Lin Aung  25078 17-11-2022 111786666
95 K M Win Myanmar Aluminum Co.,Ltd. U Khin Maung Win  44565 22-5-2022  
96 Kaung Myintmo Trading Co.,Ltd.  U Kyaw Kyaw  25092 17-11-2020  
97 Kay Lah Ltd. U Tin Aung  43987 21-3-2023 104737994
98 Khin Aung & Sons Co.,Ltd.  U Aung Htwe  27777 19-3-2020  
99 Khin Group Co., Ltd.  Daw Khin Sandar Aung  25246 23-1-2018  
100 Khin Kyaw Co., Ltd. U Khin Maung Latt  39210 4-2-2021  
101 Kingsely Co., Ltd. Daw Nan Khin May Lwin  42066 2-10-2021  
102 Korin Co., Ltd. Daw Ngwe Hnin Oo  38517 9-12-2020 112465723
103 Kris International Trading Co., Ltd.  U Moe Hlaing  19058 23-8-2024 105847475
104 Kyauk Seinn Hlay Co., Ltd. U Aung Ko Hein  41376 11-8-2021 109637351
105 Lashio Green Leaf Co., Ltd. U Aung Than Zaw   42173 16-10-2021 114827592
106 Lay Pyay Hnyin Trading Co., Ltd.  Daw Mar Mar San 14363 31-10-2024 106904022
107 Legendary Myanmar International Shipping & Logistics Co.,Ltd.  U Kyaw Phone Myint  25020 15-1-2025 102754999
108 Life M.M.K Co., Ltd. U Sa Min Aung  41876 20-9-2021  
109 Lighting Specialist Co., Ltd.  Daw Cho Oo Lwin  17511 9-1-2025 139297156
110 Lin Shing Co-op Ltd.   Daw Naw Say Ku 8654 31-3-2018  
111 Linn Mahar (Myanmar) Co., Ltd. Daw Nwe Mar Win  39645 21-3-2021 105310501
112 Long Yuan Tai Xing Co., Ltd. U Be Sa Nuu  45882 25-7-2022  
113 Loyal Alliance Co.,Ltd.  U Aung Myo Thein  30383 19-3-2023 142625482
114 Lucky Bag & Swallow Plastic Trading Co.,Ltd.  U San Win  28033 9-5-2020 147936435
115 Lujee Myanmar International Co.,Ltd.  U Imran @ U Zaw Aung   33023 27-1-2024 103014328
116 Lwin Lay Myanmar Co., Ltd. U Khin Maung Lwin  40765 26-6-2021  
117 Maha Nadi International Co.,Ltd.  U Ye Min Lwin  17786 17-10-2020  
118 Maubin Health Agricultural Corporation Co., Ltd. Daw Seinn Lai Soe 38170 5-11-2020 117959627
119 Maw Beautiful Land Co.,Ltd.  U Aung Aung Htwe  29886 29-1-2018  
120 May Khalar Services Co., Ltd. U Zaw Zaw Naing  42279 13-3-2020  
121 Mercor International Co.,Ltd.  U Aung Moe Kyaw  32443 3-12-2018  
122 Millcon Thiha Gel  Ltd. Mr.Sittichai Leeswatrakul  36176 14-1-2025 183078895
123 Moe Han Oo Trading Co.,Ltd.  U Aung Myint  21851 8-1-2020  
124 Moe Htet Myint Moh Co., Ltd. Daw Khin Myo Thant  33778 8-6-2024 116534398
125 Mogok Pride Trading Co., Ltd.  U Aung Myo 12861 31-7-2019  
126 Mother's Smile Co., Ltd. U Wai Yan Htun Thein  35754 22-1-2025 101824926
127 Mount Vebhara Trading Co., Ltd. Daw Thida Aye  39279 15-2-2021  
128 Moxie Machinery Co., Ltd.  U Nyan Lin   31593 8-9-2023 104741673
129 Mya Thiri Trading Co., Ltd.  U Maung Maung   2934 31-7-2018  
130 Myanma Diamond Hill Co.,Ltd.  U Rampratap  23044 22-2-2021 145178819
131 Myanmar Access International Co.,Ltd. U Than Lwin  36160 8-4-2023 101632601
132 Myanmar Andaman Pearl Co., Ltd. U Yan Linn Thein  58891 7-11-2024 104651240
133 Myanmar Beans & Timber Trading Co.,Ltd.  U Naing Min Soe  27007 7-11-2019  
134 Myanmar Decoy Co.,Ltd.  U Kyaw San Lin  27049 8-11-2024 115303899
135 Myanmar Evergreen Gurjan Wood Co., Ltd. Mrs.Priyanka Jain  38691 22-10-2020 105008813
136 Myanmar Global Impex Trading Co., Ltd. Daw Win Thuzar  43355 8-2-2022  
137 Myanmar Hai Li Air Co., Ltd. U Phyo Aung  36858 14-6-2020  
138 Myanmar Honey Farms Co., Ltd. U Tin Soe @ U Ah Bon  34662 3-5-2025 115339125
139 Myanmar Ocean Star Co.,Ltd.  U Kyaw Htwe  27129 15-9-2020  
140 Myanmar Papua Co., Ltd. U Thet Ko Ko Gyi  38056 25-10-2020 119217369
141 Myanmar Shwelinban Recycle Glass Co.,Ltd.  U Nay Oo  27525 16-1-2025 116635348
142 Myanmar Simco Song Da Joint Stock Co., Ltd. Mr. Nguyen Van Thanh  28179 8-4-2020 110108567
143 Myanmar Tokiwa
Corporation Ltd. 
U Myint Naing [email protected]
U Bhone Myint Aung
26890 17-10-2018  
144 Myanmar Yachting Federation    G199 31-7-2020 017992341 
145 Myanmar Yangon Axis Co., Ltd. Daw Shaung Wair  44642 28-5-2022  
146 Myat Pann Yamone Co.,Ltd.  Daw Htar Htar Aye  32856 10-2-2019  
147 Myit Kway Ayar Trading
Co., Ltd.
U Ye Kyaw Zin  34856 2-9-2019  
148 Mymona Trade (MMR) Co.,Ltd.  Daw Khin Phyu Phyu  32273 12-6-2023 192865794
149 N H O Co., Ltd. U Shwe Win  41597 23-8-2021 106910790
150 N.Y.K Global Diamond Crown Co.,Ltd. U Tin Soe  41372 9-8-2021 110834934
151 Na Ga Ni Group Co., Ltd.  U Thein Zaw 12237 31-12-2024 112596518
152 Nan Wai Wai Aung Trading Co., Ltd. Daw Khin Nan Wai  42477 15-11-2021  
153 New Blaze Co., Ltd.  U Sanjiv Kumar 10656 13-1-2025 113833246
154 New Carry Trading Co.,Ltd.  U Zin Min Win  27039 7-12-2019 113138556
155 New General Industry Co.,Ltd.  U Aung Myat  28524 26-9-2020 111283427
156 New Golden Everest Agro (Myanmar) Co., Ltd. U Parsuma  46564 3-9-2022 104192041
157 New Theingi Group Co., Ltd. Daw Htay Theingi   39150 2-11-2020  
158 New Wave Co.,Ltd.  U Tin Win 2500 31-3-2019  
159 Ngwe Wathon Co., Ltd.  Daw Htet Htet Aye  17275 3-12-2024 112978038
160 Nicety Odour Forwarding & Trading Co., Ltd. U Wunna Aung  34160 17-7-2024 104600654
161 Nilar Min Maung Co.,Ltd.  U Akbar @ U Min Maung  24462 25-5-2020 111064334
162 Nokia Solutions And Networks Myanmar Ltd.  Mr.Peter Johannes
Leonardus 
32480 8-7-2023 172229999
163 Northern Island Co., Ltd.  Daw Aye Aye Mon  25765 10-5-2023 157902806
164 Novel Pharmaceuticals Ltd.  U Tun Hla Aung  24202 1-2-2020 102862279
165 Nutri Gold Trading Co., Ltd. U Myint Oo 30636 20-5-2023 103427800
166 Nyein Hsu Latt Co., Ltd. U Kyaw Swar Htwe  43473 15-2-2022 102534808
167 Nyi Min Khant Trading Co.,Ltd.  U Aung Ko Latt  26747 26-9-2024 105890087
168 Ocean Lover Co.,Ltd.  U Kyaw Khaing (a)
U Chan Ti 
21993 16-10-2022 104421008
169 Orca International Co., Ltd. U Kyaw Swe  35794 26-1-2020  
170 Organic Agro Land Co., Ltd.  U Ragunathan @ Chandran
 @ U Soe Myint 
31603 28-8-2023 101738868
171 Our Blessing Co., Ltd. Daw Pawt Kyin  35198 4-2-2025 104735150
172 Paragon Cargo Trading Co., Ltd.  Daw Than Sein @ May Thet Khine  2457 31-1-2020 164357805
173 Paribawga Co., Ltd. U Tun Tun @ Yoe Taung
Hwar 
37819 16-9-2020 115222007
174 Pathein Moe Ayeyar Kyaw Co., Ltd. U Moe Kyaw Myint  46815 15-10-2020  
175 Paw Lar Chan Co., Ltd.  U Chin San Fatt @ U Tin Myint  20002 19-12-2024 109305359
176 Peng Sheng Wood China
Co., Ltd.
Mr.Meng, Jianyu  37455 17-5-2020 116986825
177 Phoo Thit Tun Co., Ltd. Daw Khin Thandar
Tun  
42072 5-10-2021 100697327
178 Phyo Kyaw Co., Ltd.   Ragunathan(a)Chandran(a) U Soe Myint  12242 31-10-2024 181068493
179 Pioneer Asia (M) Engineering
 Ltd.
Mr.Samuel Dennis
Allan Taylor 
36120 10-3-2020  
180 Pishun Co., Ltd. U Zaw Shan Lunn  36001 10-3-2020  
181 Pixio Myanmar Co., Ltd. Mr.Wong Tooe Hawk  36867 29-4-2020  
182 Power Wing Co., Ltd.  U Win Htein   5142 31-7-2024 112858415
183 Pucci Co.,Ltd.  U Maung Maung Sein  28750 3-9-2020 100589494
184 Pulses Villa Myanmar Co., Ltd. Daw Nan Ni Ni Thant  42427 27-10-2021 112745017
185 Puma Energy Asia Sun Co., Ltd. Mr.Christophe Guido Zyde  34510 24-6-2024 112126597
186 Pyae Pyae Phone Khant Mining Co., Ltd.  U Tin Tun Myint  21728 15-1-2025 167126405
187 Pyi Aung Yadanar Fisheries Co.,Ltd.   U Zaw Lay 12136 30-6-2018  
188 Rama Nadi Trading Co., Ltd. U Harish Kumar  38235 5-11-2020  
189 Red Dragon Asia Group Co,Ltd.  U Thein Htay @ U Zayar
Htun 
23668 21-9-2019  
190 Red Kidney Beans Trading
Co., Ltd. 
U Ratan Kumar  23071 18-11-2018  
191 Renu & Brothers Co., Ltd. U Prithavi Raj  34923 16-10-2024 103850940
192 Ricky & Brothers Co.,Ltd.  U Htet Win  32462 13-11-2023 110491123
193 Rimo Co., Ltd. Daw Moh Moh Myint Aung  36978 22-6-2020 112580093
194 Road To Mandalay Ltd.  U Nyan Tun 11482 31-7-2019  
195 Royal Everest Co., Ltd. U Lin Htike Kyaw  31439 21-8-2023 114238473
196 Royal Gold Wood Co., Ltd. Daw Sandar Lin 34171 23-7-2024 108526556
197 Royal Pansay Co.,Ltd.  U Win [email protected]
U Kyaw Myint 
8977 30-4-2023 101118126
198 Royal Proxy Co.,Ltd.  U Susay @U Win
Ko Ko 
30393 20-3-2018  
199 Royal Smart Co., Ltd.  U Khin Zaw Tint  23457 30-9-2024 167334326
200 Royal United Co., Ltd. U Aung Naing Linn  32569 8-1-2024 100668025
201 Ruby Lion Manufacturing Co., Ltd.  U Han Zaw Lin  17470 3-1-2023 102763335
202 RUBY TIGER TIMBER LIMITED.  U Tun Maung   37179 19-7-2020  
203 S C K Co., Ltd. U Moe Lwin  38125 6-4-2019  
204 See Seinn San Mining Co.,Ltd.  Daw Thuzar Thet  25329 26-10-2020 104672264
205 Sein Family Export &Import
Co.,Ltd. 
U Htein Su   16041 30-4-2024 111410011
206 Seven Golden Jade Dragons
Trading Co., Ltd.
U Khun Phone   43370 6-2-2022  
207 Sheng Xing Da Co., Ltd. Daw Kyawe Chin  37928 28-9-2020 116884992
208 Shwe Chy Ngwe Chy Co.,Ltd.  Daw Wai Htike Htike
Soe 
32743 22-1-2019  
209 Shwe Htwet Toe Co., Ltd. U Soe Min Thant  35963 10-12-2024 116457539
210 Shwe Kyun Swel Trading
Co.,Ltd. 
U Kone Wint (a)
Hla Win 
24136 9-2-2022 112955046
211 Shwe Lat Oo Trading Co., Ltd. U Kone [email protected] U Hla Shwe  43299 30-1-2022  
212 Shwe Nann Wun Trading Co.,Ltd.  Daw Nilar  22922 13-11-2017  
213 Shwe Naun Monn Co., Ltd. Daw Nang Kham Lae
Laing  
44031 9-1-2022  
214 Shwe Phyu Moe Rubber
Agri Production Co., Ltd. 
Daw Myat Thinn
Khyne  
20066 7-3-2025 103282403
215 Shwe Pin Le Trading Co., Ltd.  U Shi Kyin Yel (a)
Win Myint Tun
3024 30-11-2022 112021345
216 Shwe Wint Htel Co.,Ltd.  U Zaw Htut Swe  26554 1-6-2019  
217 Shwe Yaung Pya Agro Co.,Ltd.  U Maung Maung Thet  25323 2-12-2020  
218 Shwe Yi Moe Htet Trading
Co.,Ltd. 
U Yu Son @Yan Aung  29508 13-12-2020 104111408
219 Shwe Yoma Star Co., Ltd. Daw Htet Htet Khine  35054 2-4-2024 104027245
220 Shwe Zalat Industrial Co., Ltd.   U Sein Min  12152 30-6-2023 106572186
221 Silver Life Trading Co.,Ltd.  Daw Phyo May Ko  29990 14-2-2018  
222 Singa Systems Co., Ltd. U Htut Htut  40329 1-6-2021 105832214
223 Sky Asia Co., Ltd. Mr.Yee Sun Ha  36963 3-7-2024 114236977
224 Smooth World International
(Myanmar) Ltd.
Mr.Li Foo Ho  37467 29-10-2024 102596005
225 Snacks Mandalay Co., Ltd. U Pyae Phyo Aye  42029 30-3-2025 118926978
226 Southern Powerful Dragon
Co.,Ltd. 
U Thiha Myo Kyaw  25023 19-9-2022  
227 Star Net Co.,Ltd.  U Mya Han  25992 27-6-2023 113022361
228 Steel Rose Co., Ltd. Daw Phyu Phyu Kyaw  40691 30-6-2021 110608241
229 Straits Laundry (Myanmar)Ltd. Daw Sabe  44785 1-6-2022 117058670
230 Strand Ventures Co., Ltd. Daw Khet Khet Pwint Aung  34995 8-7-2024 115254308
231 Sun Moon Star Co., Ltd.  U Hla Win  20946 17-7-2023  
232 Super Smiles Enterprise Ltd.  U Kyaw Soe Min  19083 2-10-2024 104009204
233 Swe Zin Htun Co., Ltd. Daw Swe Zin Saw @ Sarasu  44853 15-2-2022 104809510
234 Syon Industries Ltd.  U Kyaw Thu @
U Thane Sho 
33438 9-4-2024 122912051
235 T & H World Trading Co., Ltd. Daw Thandar Naing  34672 18-9-2019  
236 Thai Link Co., Ltd. U Thaung Htike  36667 17-5-2020 113400595
237 Thanlwin Unity Co., Ltd. U Yong Hfu   38153 1-11-2020 104541879
238 Thar Yar Chan Myae Co., Ltd. Enoos @ Kyaw Thein  36538 20-1-2021 100957191
239 Tharaphu Decor Co.,Ltd.  U Tun Shein  27790 29-3-2025 179735733
240 Thet Aung Kyaw
International Co., Ltd.
U Thet Tun  44852 28-8-2021  
241 Thiha Kyaw Export- Import
Trading Co, Ltd. 
U Thiha Kyaw Thu  30579 14-5-2023 111098735
242 Three Red Stars Trading
Co., Ltd. 
U Bauk Gyar 16545 30-9-2024 106088144
243 Thu Thu Han Thar Aye Co., Ltd. Daw Than Than Myint  36367 23-4-2020 105974485
244 Tian Ci Trading Co., Ltd. U Sa Nay Aung  33983 22-6-2019  
245 Tiger International Trading
Co., Ltd.  
U Kyaw Win  8550 30-4-2023 103378575
246 Tin Myint Yee Trading Co.,Ltd.  U Aung Thein Naing  19907 4-4-2025 183479490
247 Together Forever Group Services Co., Ltd. U Aung Kyaw  36231 22-3-2025 109836087
248 Trade One Asia International
Co.,Ltd. 
U Nyi Nyi Tun   25410 17-1-2023 106966826
249 Tranlink Trading Co.,Ltd.  U Aik Maung  31808 8-9-2023 113314672
250 Tulsi International Co., Ltd.  Daw Zar Zar Lwin   41566 24-8-2021 104577490
251 Tun Lin Thit Co., Ltd.  U Tin Ko Ko  33476 23-4-2019  
252 U Kaung Trading Co.,Ltd.  U Thar Oo  25901 19-6-2018  
253 U Tun Ye Htwe & Brothers
Co., Ltd.
U Myo Myint  39790 3-4-2021 104184405
254 United Beauty Palace Myanmar Co., Ltd. Daw Ei Myo Thwe  35811 12-1-2020  
255 United Ocean Cross Co., Ltd. U Aung Naing  34496 30-6-2019  
256 Universal Power Trading
Co., Ltd. 
U Chit Soe  23115 19-3-2018  
257 Veneer International Myanmar Co.,Ltd. U Mehm Zayar Aye Thaung  36170 20-1-2025 118115457
258 Vietnam Myanmar
Friendship Trading Co., Ltd. 
U Thein Chit  32178 13-11-2018  
259 Vigor Seed Co., Ltd. U Win Byu @ U Phyo Aung  35201 17-3-2024 112249591
260 Wah Wah Win Int'l Co., Ltd.  U Shwe Hlaing 9553 31-7-2023 112351833
261 Well Transportation 
Myanmar Co., Ltd. 
Daw Le Le Win  40939 6-9-2020  
262 Win Lion Trading Co., Ltd. U Kyaw Lin  21284 19-9-2023 103000416
263 World Best Cargo Co.,Ltd.  Ms.Ha Kounghea  32947 1-1-2024 191235037
264 Y & P Industrial Sewing Mechine & Parts Trading Co.,Ltd.  Daw Myo Thandar
Aung 
28701 28-8-2020 104470505
265 Y P N Group Industry Co.,Ltd. Daw Khin Mar Lwin  38407 30-11-2020 108132914
266 Yangon Cusclear Service
Co.,Ltd. 
Daw Kyu Kyu Win  32428 11-12-2023 106373949
267 Yangon Touch Wood International Co., Ltd. U Aslam  33868 12-6-2024 139170172
268 Yati Tun Co., Ltd. U Han Myint  40405 2-5-2021  
269 Yone Lwe Agriculture
Development Co., Ltd.
U Kyi Hope  37498 7-12-2019  
270 Zabu Aye International Trading Co., Ltd.  U Myo Myint  12880 30-11-2019 106726809
271 Zabu Zaw Co., Ltd. Daw Soe Soe Thwin 36968 18-6-2020 101866963
272 Zawtika (Jotika) International
Co.,Ltd.
U Khin Hlaing  19736 26-2-2020 116759128