၁၇ ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံစားသံုးသူကာကြယ္ ေရးေကာ္မတီအစည္းအေဝးႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ခဲ့မႈတင္ျပျခင္း

Thu, 07/26/2018 - 05:32 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၉း၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူး သန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၌ ႏွစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ၾကာသပေတးေန႔တုိင္း က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ Thursday Talk ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေဒၚမ်ိဳးမ်ိဳးထိုက္ႏွင့္ ဦးစီးအရာရွိ၊ ေဒၚသင္းရည္မြန္ဟန္တို႔က “၁၇ ၾကိမ္ေျမာက္အာဆီယံစားသံုးသူကာကြယ္ ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ ဝးႏွင့္ ဆက္စပ္အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ခဲ့မႈတင္ျပျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဆြတင့္ၾကဴးက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားျပီး စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္လြင္က နိဂံုးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages