(၁၆) ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲအတွက် အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေး လမ်းညွှန်ချက်ဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်များ

Tue, 08/27/2019 - 09:03 -- ictuser

(လမ်းညွှန်ချက်ဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်များ၁၆)ကြိမ်မြောက်တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲအတွက်အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်လမ်းညွှန်ချက်ဆိုင်ရာကောက်နှုတ်ချက်များနှင့်လာရောက်ပြသမည့်ကျောက်မြတ်ရတနှင့်အခြားကုန် ပစ္စည်းများ တရားဝင် ပို့ဆောင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ-

 

(၁၆) ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲအတွက် အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေး လမ်းညွှန်ချက်ဆိုင်ရာကောက်နုတ်ချက်များ

အပိုင်း(၁)

 • တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲကာလအတွင်းတင်သွင်းလာသော ပြသမည့်ပစ္စည်းများအတွက်နန်နင်းအကောက်ခွန်ဌာနမှစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာဗဟိုစီမံချက်များကိုဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊Nanning International Convention and Exhibition Centerတွင် (၁၆)ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲကို ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ Nanning International Convention and Exhibition Centerတွင် အထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ရုံးအားဖွင့်လှစ်ထားပြီး ပြပွဲအတွက်တင်သွင်းလာမည့်ကုန်စည်များနှင့် ပတ်သက်၍အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း။
 • ပြပွဲအတွက်ကုန်စည်များအားအကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေး လျင်မြန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့်အချိန်မီပြင် ဆင်နိုင်ရန်အတွက်ပြသသူများအနေဖြင့် Agent များအားကုန်စည်စာရင်းကို ကြိုတင်ပေးထားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊Agentအနေဖြင့် ပြပွဲပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ဝင်ခွင့်ဆိုင်ရာသတင်း အချက်အလက်များအား ကြိုတင်အတည်ပြုထားရန်နှင့်ကြေညာလွှာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် လျှောက်လွှာများအား မှန်ကန်မှုရှိစေရန် ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း။
 • ပြသသူများအနေဖြင့် လေယာဉ်ဖြင့်လာရောက်ရာတွင်ပြသမည့်ပစ္စည်းအားမိမိတို့နှင့်တပါတည်း ယူဆောင်မည့် အာဆီယံမူဝါဒအားတရုတ်-အာဆီယံ ကုန်စည်ပြပွဲတွင်ကျင့်သုံးခြင်းမပြုရ၊ ပြည်ပမှပြသမည့်ပစ္စည်းများအားအထွေထွေကုန်စည်များနှင့်ပတ်သက်၍ အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်ပေးမည့်Agentများထံပေးပို့ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြပွဲတွင်ပြသမည့်ကုန်စည်များအားမိမိတို့နှင့်တပါတည်းယူဆောင်လာပါကတရုတ်နိုင်ငံ၏အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေး၊ဝင်ခွင့်စီမံခန့်ခွဲမှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေ၊ စည်း မျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း မိမိဘာသာကြေညာလွှာတင်သွင်းခြင်း၊ အခွန်ပေး ဆောင်ခြင်းစသည်တို့အားဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း။
 • နန်နင်းလေဆိပ်တွင်လမ်းညွှန်ပေးရန်နှင့်ခရီးဆောင်အဖြစ်သယ်ဆောင်လာသည့်ပစ္စည်းများအားအကောက်ခွန်ရှင်းလင်းခြင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ကူညီရန်အတွက်ကုန်စည်ပြပွဲတာဝန်ခံရုံးနှင့်တရားဝင် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုရုံးမှဝန်ထမ်းများအား တာ ဝန်ချထားပေးကြောင်း။
 • တရုတ်နိုင်ငံ၏အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွက် ခြင်းမရှိသူများအားတရုတ်နိုင်ငံသို့ဝင်ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်သည့်အပြင်ကုန်ပစ္စည်းများအား သက်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်များမှတဆင့် ပြန်လည်ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်ေြ ကာင်း။
 • ပွဲစီစဉ်သူနှင့် ၎င်း၏ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် နန်နင်းကုန်စည်ပြပွဲစင်တာရှိ နန်နင်းအကောက်ခွန် ရုံးတွင် တင်သွင်းမှုကြေညာချက်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း။
 • ပြပွဲကာလအတွင်းရောင်းချခဲ့သည့် အသေးစားပစ္စည်းများအတွက် အကောက်ခွန်ရုံးတွင်ထောက်ခံ ချက်များတင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး သွင်းကုန်ခွန်များနှင့် အခြားအခွန်များပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း။
 • ပြပွဲကာလအတွင်းသင့်တော်သောအရေအတွက်အားသွင်းကုန်ခွန်ပေးဆောင်ရန်မလိုဘဲရောင်းချခွင့် ပြုသော်လည်း ဥပဒေအရသွင်းကုန်တန်ဖိုးမြင့်အခွန်နှင့်စားသုံးခွန်များအားပေး ဆောင်ရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း။
 • ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားဆက်သွယ်ရေးစက်ကိရိယာများတင်သွင်းမှုအတွက် သတင်းထောက်များ အ နေဖြင့် ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှ ထုတ်ပေးထားသည့် ထောက်ခံချက်လက်မှတ်ရှိရမည်ဖြစ် ကြောင်း။
 • အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၀ဝဝ) ထက်ပိုသော နိုင်ငံခြားငွေအားတရုတ်နိုင်ငံအတွင်း ယူဆောင်လိုပါကအကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရာတွင် ရေးသားဖော်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း။
 • ပြပွဲကာလပြီးနောက်တရုတ်နိုင်ငံမှပြန်လည်ထွက်ခွာမည့်သူများအနေဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၅၀ဝဝ) အောက်ရှိသောနိုင်ငံခြားငွေအားပြန်လည်ယူဆောင်ခွင့်ပြုပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာ(၅၀ဝဝ)ထက်ပိုပါကအကောက်ခွန်တွင်ကြေညာလွှာပုံစံဖြည့်စွက်ရမည်ဖြ စ်ကြောင်း။
 • တရုတ်နိုင်ငံတွင်းသို့ ဝင်/ထွက်မည့် ခရီးသည်များအနေဖြင့် တရုတ်ယွမ်ငွေ (၂၀,ဝဝဝ) အား သယ် ဆောင်ခွင့်ရှိကြောင်း။
 • ခရီးသည်များအနေဖြင့် ရွှေနှင့်ရွှေထွက်ပစ္စည်းများအား ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန် အတွက်သာသင့်တော် သည့်ပမာဏဖြင့်သယ်ဆောင်ခွင့်ရှိကြောင်း။
 • တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းသို့ ခရီးသည်များသယ်ဆောင်လာသည့် ဘာသာရေးပုံနှိပ်စာအုပ်များနှင့်ရုပ်သံ ဖိုင်များအားကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန်အတွက်သာခွင့်ပြုသော်လည်း ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုမည့်ပမာဏထက်ပိုသောပစ္စည်းများအားသယ်ဆောင်ခွင့်မပြုကြောင်း။

 

(၁၆) ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲအတွက် အကောက်ခွန်စစ်ဆေးရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်ကောက်နုတ်ချက်များ

 

အပိုင်း (၂)

 • ပြပွဲတွင် ပြသမည့်ကုန်စည်များအတွက် ရောဂါပိုးမွှားကင်းစင်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား စုံစမ်းစစ် ဆေးနိုင်ရန်အတွက် နန်နင်းအကောက်ခွန်ဌာနမှ နန်နင်း၊ ကွေ့လင်၊ ပေးဟိုင် စသည့် လေဆိပ်များ၊ ပေးဟိုင်၊ ဖန်ချန်းကန်စသည့်ဆိပ်ကမ်းများနှင့် ဖျင်ရှန်၊သုဉ်းရှင့် စသည့်ကုန်တွင်းနယ်စပ်ပေါက်များတွင် အထူးစစ်ဆေးရေးနေရာများသတ်မှတ်ထားကြောင်း၊ စစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ကိုယ်စားလှယ်ကုမ္ပဏီများငှားရမ်းထားပါကြောင်း။
 • စားသောက်ကုန်များ ထုတ်ပိုးရာတွင် စားသောက်ကုန်အမည်၊ ခင်းကျင်းပြသမည့်သူ၏ အမည်၊ နိုင်ငံ၊ ပြပွဲအမှတ်၊ ပြခန်းအမှတ်၊ အရေအတွက်နှင့် အလေးချိန်တို့ကို ဖော်ပြရမည်ဖြစ် ကြောင်း။
 • ပိုးမွှားများပါနိုင်သည့် တိရစ္ဆာန်နှင့်အပင်၊ ကပ်ရောဂါနှင့် အခြားထိခိုက်စေ တတ်သောပိုးမွှားများ၊ တိ ရစ္ဆာန်အသေကောင်များ၊ မြေဆီမြေဆီမြေသြဇာများကို အထောက်အပံ့ပေးသည့် တိရစ္ဆာန်များနှင့် အပင်များစသည်တို့အားတရုတ်နိုင်ငံသို့တင်သွင်းခွင့်မပြုေြ ကာင်း။
 • ပြပွဲပြီးနောက်ပြသသည့်ပစ္စည်းအား တရုတ်နိုင်ငံအတွင်း၌ ရောင်းချလိုပါက ပြသသူ(သို့မဟုတ်)၎င်း ၏ကိုယ်စားလှယ်မှ e-CIQ စနစ်ဖြင့် တရားဝင်လျှောက်ထားရန်လိုပြီး သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း များကို ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း။
 • တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းသို့ ပစ္စည်းများသယ်ယူလာမည့်သူများအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာဆောင် ရွက် သွားမည့်သတင်းအချက်များအား http://www .caexpo.org တွင် ဖော်ပြ ထားကြောင်း။
 • အပင်နှင့်တိရစ္ဆာန်များနှင့် ၎င်းတို့၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစစ်ဆေးရန်လိုမည့်အခြား ပစ္စည်းများအနေဖြင့်သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အုပ်ချုပ် ရေးဌာနမှခွင့်ပြုချက်နှင့် တင်သွင်းမည့်နိုင်ငံ၏ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်မှထုတ်ပေးသည့်ရောဂါပိုးမွှားကင်း စင်ကြောင်းထောက်ခံချက်တို့ပါရှိပါက ကန့်သတ်မရှိဘဲတရုတ်နိုင်ငံသို့သယ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း။

 

(၁၆) ကြိမ်မြောက် တရုတ်-အာဆီယံကုန်စည်ပြပွဲအတွက် လာရောက်ပြသမည့် ကျောက်မျက်ရတနာနှင့် အခြား ကုန်ပစ္စည်းများ တရားဝင်ပို့ဆောင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ

 

 • အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာများကို တရုတ်နိုင်ငံနှင့်ကုန်စည်ပြပွဲလာရောက် ပြသမည့်နိုင်ငံမှ တရား ဝင်တာဝန်ပေးအပ်ထားသော ထောက်ပို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီတို့ချိတ်ဆက်လျက် ကုန်စည်ပြပွဲကျင်းပရာနေရာအရောက် ပို့ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်မှာြ မန်မာနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံတည်းအပေါ်တွင်သာပြု လုပ်သည်မဟုတ်ဘဲ၊ ကျန်အာဆီယံနိုင်ငံများအပေါ်တွင် လည်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ယခုအခါ အာဆီ ယံနိုင်ငံအချို့မှ ၎င်းတို့၏အဖိုးတန်ကျောက် မျက်များကိုစတင်ချိတ်ဆက်တင်ပို့နေပြီဖြစ်ပါသည်။
 • ပစ္စည်းများအားကုန်သေတ္တာတစ်လုံးတည်းတွင် ထည့်သွင်းလျက်တင်ပို့ပါက ကုန်ကျစရိတ်များစွာသက်သာနိုင်ပါကြောင်း၊ တို့အပြင်လုံခြုံရေးကုဒ်နံပတ်များပါဝင်သောခရီးဆောင်အိတ်များတွင် ထည့်သွင်းလျက် လေယာဉ်ကုန်သေတ္တာဖြင့်လည်း တင်ပို့နိုင် ပါသည်။
 • ယခုနှစ်တွင် သယ်ဆောင်လာသည့် ကုန်ပစ္စည်းများ၏ စုစုပေါင်းတန်ဖိုး အပေါ်အာမခံကြေး (Deposit) အဖြစ်အကောက်ခွန် (Customs Duty) ကိုအပြည့်အဝအရင်ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ (၆၅ မှ ၆၈ ရာခိုင်နှုန်းကြား) ရှိမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြပွဲတွင်မရောင်း ရသည့်ပစ္စည်းများကိုပြန်လည် သယ်ဆောင်သည့်အခါအကောက်ခွန်ထံမှကျသင့်သောအခွန်အခများပေးဆောင်၍ ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
 • အကောက်ခွန်တွင်ကြိုတင်ပေးသွင်းထားသည့်ငွေများအနက်မှပြန်အမ်းငွေကိုရရှိရန်လျှောက် ထားရ မည်ဖြစ်ရာ ပြပွဲပြီးဆုံးသည့်အခါ ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းရှင်များက ရက်အနည်းငယ်အကြာ ထပ်မံစောင့် ဆိုင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
 • တစ်နိုင်တစ်ဆွဲ (hand carry) ဖြင့်သယ်ဆောင်လာပြီးအပ်နှံပါကလေဆိပ်ရှိအကောက်ခွန်ဌာနတွင်စစ်ဆေးမှုပြုရမည်ဖြစ်ရာအချိန်ကြာမြင့်နိုင်သည့်အတွက်ပစ္စည်းပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် (၇)ရက်ခန့်ကြို တင်လာရောက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျောက်မျက်လုပ်ငန်း ရှင် များသည် ပစ္စည်းများကိုအစစ်ဆေးခံရန်ကြိုတင်ရောက်ရှိရမည့်နေ့ရက်(၇)ရက်နှင့်အကောက်ခွန်ဌာနထံမှပြန်အမ်းငွေကိုရရှိရန်ပြပွဲအပြီး(၇)ရက်ခန့် ထပ်မံနေရမည်ဖြစ်သဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်များထပ်မံတက်နိုင်သဖြင့်လေယာဉ်ဖြင့်တင်ပို့သည့်နည်းလမ်းကို ရွေး ချယ် ပါကကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုသက်သာမည်၊
 • (Hand Carry) ဖြင့် သယ်ဆောင်မည်ဆိုပါက ပါဝင်သည့်ပစ္စည်းစာရင်းကိုတရုတ်ဘက်မှထောက်ပို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီထံသို့ ကြိုတင်ပေးပို့ရန်လိုမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျောက်မျက်ရတနာမဟုတ် သည့်ကုန်သည်များကို တစ်နိုင်တစ်ဆွဲ (hand carry) နည်း လမ်းြ ဖင့် သယ်ဆောင်လာမည်ဆိုပါက ကျောက်မျက်ပစ္စည်းများကဲ့သို့ပင် (၎င်းပစ္စည်းများအတွက် သတ်မှတ်ထားသော) အခွန်အခများပေး ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • ကျောက်မျက်ရတနာမဟုတ်သည့် ကုန်စည်များကိုမြန်မာဘက်မှ နန်နင်းရှိ စီးပွားရေးသံမှူးရုံးသို့ပို့ ဆောင်ရာတွင် ထုတ်ပိုးစာရင်း(packing list) နှင့်ကုန်ရောင်းပြေစာ(Invoice)နှင့်ပြသမည့်ပြခန်းနံပါတ် တို့ ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • နန်နင်းရုံးမှ ကုန်စည်ပြပွဲကျင်းပရာ ပြခန်းတစ်ခုစီအတွင်းသို့ ထည့်သွင်းပေးနိုင်ရေးအတွက်ကုန်ကျစ ရိတ်မှာ Bondex Logistics Co.,Ltd မှ ယူသည့် ဝန်ဆောင်ခ-(၃) တန်ဆံ့ကုန်တင်ကား (ယွမ်-၃၅၀)၊ (၅)တန်ဆံ့ကုန်တင်ကား(ယွမ်-၆၀ဝ) နှင့် Sinotrans Guangxi Logistics Co.,Ltd မှယူသည့် ဝန်ဆောင်ခအနည်းဆုံး (၁) ပေပတ်လည်ပုံး အရွယ်အစား ရှိရမည်ဖြစ်ပြီးတစ်ပုံးလျှင်(၇၅ယွမ်)တို့ဖြစ်ပါ သည်။
 • မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် နယ်စပ်မှတစ်ဆင့်တင်ပို့လာမည့် ကျောက်မျက်ရတနာ မဟုတ်သော ကုန်ပစ္စည်းများ၏ပိုင်ရှင်များထံသို့ မိမိတို့၏ကုန်စည်များကိုနန်နင်းမြို့ ရှိစီးပွားရေးသံမှူးရုံးမှပြပွဲသို့ Bondex Logistics Co.,Ltd နှင့် Sinotrans Guangxi Logistics Co.,Ltd စသည့်ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုအနက်သင့်လျှော်သည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ တစ်ခုခုဖြင့်တင်ပို့ရေးစီစဉ်ရာတွင်ကျသင့်မည့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုအပြေအကျေကြိုတင်ပေးချေပါမည်ဟူသော ကတိကဝတ်ကိုရယူထားရန်နှင့်တရုတ်ဖက် မှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုန်ကျစရိတ်များကို၎င်းနေ့ရှိယွမ်ငွေနှင့်ကျပ်ငွေပေါက် ဈေးဖြင့်တွက်ချက်၍အကြောင်းကြားသည့်အခါ ငွေပမာဏအပြည့်အဝကို အချိန်မီလွှဲပို့နိုင်ရေးစီစဉ် ထားရှိစေရန် လိုအပ်ကြောင်း။