ျမန္မာ-အိႏိၵယ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ တိုးျမႇင္႕ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေန

Mon, 06/10/2019 - 05:17 -- admin_ygn

         ယခုဘ႑ာႏွစ္ လက္ရွိကာလတြင္ ျမန္မာ-အိႏိၵယ ကုန္သြယ္မႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀၀ ဒသမ ၄၂၁ သန္းခန္႔ ရရွိထားၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ တိုးျမႇင့္ႏုိင္ေရးအတြက္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသ န္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၄၉ ႏုိင္ငံအနက္ အိႏိၵယက အဆင့္ ၁၁ ၌ ရပ္တည္ ေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာအထိ စီမံကိန္းေပါင္း ၃၀ ခန္႔ ရွိေန သလို အိႏိၵယကုမၸဏီေပါင္း ၂၂၅ ခုခန္႔ ထိရွိေၾကာင္း သိရ သည္။
        "ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးပူးတြဲေကာ္မတီအစည္းအေ၀းကေန ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ေတြ ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ေနသလို နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈေခ်ာေမြ႕ေစဖို႔ လမ္းတံတားေတြ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္တာေ တြ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္"ဟု   စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေမ ၂၉ ရက္တြင္ ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာ-အိႏၵိယ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား နယ္စပ္ေစ်းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းလမ္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ႏိုင္ေရးအတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ Myanmar Inve- stment RoadShow ျပပြဲႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္စည္ ျပပြဲမ်ား အျပန္ အလွန္ က်င္းပႏိုင္ေရး၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏို င္ငံ၏ အထည္အလိပ္က႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ က်န္းမာေရးက႑၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံကြၽမ္း က်င္ပညာရွင္မ်ား အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ ျပဳေရးက႑၊  စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တိရစၦာန္ေရာဂါ  တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း က႑မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ကေျပာသည္။
        ဆက္လက္၍ အိႏၵိယႏိုင္ငံဘက္မွ  အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေရး အပါအ၀င္ ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပိုမိုတင္ပို႔ ႏိုင္ေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရး၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွနည္းပညာ အေထာက္အပံ့ေပးေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈ တိုးျမႇင့္ေရး စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ လ်က္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ အိႏၵိယသို႔ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွ ပဲမ်ိဳးစံု၊ သစ္ပါးလႊာ၊ အထပ္သား၊ သစ္ခြဲသား၊ ေရခ်ိဳ၊ ေရငန္ ငါးမ်ား တင္ပို႔ေနသကဲ့သို႔  သြင္းကုန္အေနျဖင့္ ေဆး၀ါးမ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ပစၥည္းမ်ား၊ သံမဏိပစၥည္းမ်ား၊ စက္ႏွင့္စက္ပစၥည္းတို႔ကို တင္သြင္းေနေၾကာင္း ကုန္သြယ္မႈစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ ျမန္မာ-အိႏၵိယ ကုန္သြယ္ေရး ပူးတြဲေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းကို ထပ္မံက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီ မႈရရွိထားသလို ႏွစ္ႏိုင္ငံတာ၀န္ရွိသူမ်ား ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြး ထားသည့္ နယ္စပ္ေစ်းမ်ား ေစာလ်င္စြာ ဖြင့္လွစ္သြားႏိုင္ေရး ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

ပန္းဆု

Border Trade News

Pages