ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳဇုန္ တည္ေထာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ ဗဟုိေကာ္မတီဒုတိယအၾကိမ္ လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝး

Tue, 05/28/2019 - 06:48 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔ (၁၄:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ရံုးအမွတ္(၃)၊ ညီလာခံခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မွဳဇုန္ တည္ေထာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာဗဟုိေကာ္မတီ ဒုတိယအၾကိမ္ လုပ္ငန္းညွိႏွိဳင္းအစည္းအေဝး သို႔ ျမန္မာ-တရုတ္နယ္စပ္စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳဇုန္ တည္ေထာင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ ဗဟုိေကာ္မတီဥကၠဌ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages