ျမန္မာ႕ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ခ်ည္မွ်င္ႏွင္႕ အထည္အလိပ္ဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းျပပြဲ က်င္းပမည္

Fri, 11/23/2018 - 08:20 -- admin_ygn

ျမန္မာ-ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာ ခ်ည္ မွ်င္ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္ဆိုင္ရာ စက္မႈလက္ မႈျပပြဲႀကီးကို လာမည့္လဆန္းပိုင္းတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါျပပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MGMA) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခ်ည္မွ်င္ ႏွင့္ အထည္အလိပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း  (MTMA)  တို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကမၻာတစ္ဝန္းမွ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္အလိပ္ဆိုင္ရာ

နည္းပညာအသစ္ မ်ား၊ ျဖတ္စက္မ်ား၊ စက္ခ်ဳပ္စက္မ်ား၊ ပံုႏွိပ္စက္မ်ား၊ ပန္းထိုးစက္မ်ား၊ ဖိစက္ မ်ား၊ ခ်ည္ခင္၊ ႀကိဳးလြန္းမ်ားကို ျပသ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
"MTG အေနနဲ႔ ျပည္တြင္းေဈး ကြက္အတြက္ ေကာင္းမြန္စြာခ်ိတ္ဆက္ ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ထိေရာက္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး ပလက္ေဖာင္းကို တည္ေဆာက္လိုပါ တယ္။ အဲဒါေၾကာငTAJIMA, MGMA နဲ ့MTMA  ရဲ႕ စီစဥ္သူေတြနဲ႔ ပူးတြဲအား ထုတ္ၿပီး

ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ။ ဒီပြဲမွာ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းပညာနဲ႔ အသိပညာ ေတြကိုလည္း ေဝမွ်ေပးသြားမွာပါ''ဟုMTMA  မွ ေဒၚေအးေအးဟန္က ေျပာ သည္။
ျပပြဲတြင္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ေဟာင္ ေကာင္၊  အိႏိၵယ၊  ဂ်ပန္၊  မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ စင္ကာပူ၊ ထိုင္ဝမ္၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္ နမ္ႏွင့္ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ စသည့္ ႏိုင္ငံ ေပါင္း ၁၂၀ မွ လာေရာက္ျပသမည္ျဖစ္ ၿပီး အထည္ခ်ဳပ္ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ခ်ဳပ္ ပစၥည္းသစ္မ်ားႏွင့္

နာမည္ေက်ာ္ အမွတ္ တံဆိပ္မ်ားကို ျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါျပပြဲကို လာမည့္ဒီဇင္ဘာ လ ၆ ရက္မွ ၉ ရက္အထိ ရန္ကုန္ကြန္ ဗင္းရွင္းစင္တာတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
ေခ်ာစု

Local Trade News

Pages