ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တင္ပုိ့ခဲ႕သည္႕ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၈၀၀၀ကုိ အုိင္ဗရီကုိ့စ္ အာဏာပုိင္မ်ားက စားသံုးရန္မသင္႕ဆိုကာ ဖ်က္ဆီးခဲ႕မႈႏွင္႕ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးႏွင္႕ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္

Thu, 05/02/2019 - 08:04 -- admin_ygn

            ျမန္မာႏုိင္ငံမွတင္ပို႔ခဲ့ေသာ ဆန္တန္ခ်ိိန္ ၁၈၀၀၀ ကုိ အုိင္ဗရီကုိ႔စ္အာဏာပုိင္မ်ားက စားသံုးရန္မသင့္ဟု ေၾကညာ၍ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္ဟု ျပည္ပသတင္းဌာနမ်ားတြင္ မၾကာေသးမီက  ေဖာ္ျပခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စီးပြားေ ရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဧၿပီ ၂၄ ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ ယင္းဆန္မ်ားမွာ Olam International Co.,Ltd က အာဖရိကတိုက္ရွိ ဂီနီ (Guinea) သုိ႔ဆန္တင္ပို႔ရန္ ျမန္မာကုမၸဏီသံုးခုျဖစ္ေသာ ေရႊ၀ါ ေရာင္ကုမၸဏီမွ တန္ ၁၃၅၀၀၊ Myanmar Economic Corporation Co.,Ltd မွ တန္ ၈၀၀၀ ႏွင့္ ဧရာဟသၤာကုမၸဏီမွ တန္ ၅၀၀ စသည္ျဖင့္ ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ေစ်းႏႈန္း (FOB) ျဖင့္ ၀ယ္ယူခဲ့သည့္ဆန္မ်ားျဖစ္သည္ကုိ စိစစ္ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ၎ဆန္မ်ားအား တင္ေဆာင္မည့္ MV Ocean Princess သေဘၤာသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္  ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂၂၀၀၀ ခန္႔ကုိ အရည္အေသြးစစ္ေဆးသည့္ Bureau Veritas ကုမၸဏီ၏ စစ္ေဆးအတည္ျပဳခ်က္ ျဖင့္ တင္ေဆာင္၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ထြက္ခြာသြား ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံဆိပ္ကမ္း၌ ဆန္ တန္ခ်ိန္ ၁၄၀၀၀ အား ထပ္မံတင္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဂီနီႏုိင္ငံရွိ Conakry ဆိပ္ကမ္းသို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္၌ ဆုိက္ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဂီနီႏုိင္ငံရွိ Conakry ဆိပ္ကမ္းတြင္ ၎င္းသေဘၤာမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၄၀၀၀ ခန္႔ခ်အၿပီး ဆန္အိတ္အခ်ဳိ႕တြင္ အေလးခ်ိန္မျပည့္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဆက္လက္လက္မခံခဲ့သျဖင့္ တိုဂိုႏိုင္ငံ (Togo) တြင္ ေရာင္းခ်ရန္ သြား ေရာက္ခဲ့ရာ ယင္းႏုိင္ငံမွလည္း ထပ္မံ၍ ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၎င္းမွဆက္လက္ထြက္ခြာခဲ့ရာ အုိင္ဗရီကုိ႔စ္ႏုိင္ငံ၊ အဘီဂ်န္ (Abidjan) ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊   အဆုိပါဆန္မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔  ျပန္လည္တင္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ Olam International Co.,Ltd ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ ရက္တြင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုတင္ျပခဲ့မႈအရ စုစုေပါင္း ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၈၁၀၄ ဒသမ ၅၅ တန္အား ျပန္လည္ သယ္ယူႏုိင္ရန္ Repair& Return စနစ္ျဖင့္ သြင္းကုန္ပါမစ္ သံုးေစာင္ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊  စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ၎င္းဆန္မ်ား ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာပါက မည္သည့္အတြက္ေ ၾကာင့္  ျပန္လည္တင္ပို႔ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ကုိ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ဖြဲ႕၍ စိစစ္ရန္စီစဥ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ၎သေဘၤာမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လာခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ျမန္မာ့ဆန္မ်ား စားသံုးရန္မသင့္၍ အုိင္ဗရီကုိ႔စ္၌ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ပသတင္းဌာနမ်ားက  ေဖာ္ျပခဲ့ရာ ျမန္မာ့ဆန္ မ်ား၏နာမည္ေကာင္းကုိ ထိခိုက္ေစခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။
           ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၃ရက္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္းခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဆန္မ်ားေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္သေဘၤာတင္မႈတြင္ အရည္အေသြးစစ္ေဆးသည့္ကုမၸဏီမ်ားမွ ကုိယ္စား လွယ္မ်ားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ယင္းဆန္မ်ား ကို စာခ်ဳပ္ပါအရည္အေသြးအေလး ခ်ိန္မ်ားအတိုင္း ဆန္တင္ပုိ႔မႈတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအေတြ႕အႀကံဳရွိသည့္ကုမၸဏီမ်ားမွ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  သက္ဆိုင္ရာအရည္အေသြး စစ္ေဆးသည့္ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ဳိး ယခင္က ျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္းမ်ဳိးမရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တိက်စြာလုိက္နာ၍ သေဘၤာတင္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၾကသည္။
           ျမန္မာ့ဆန္မ်ား၏အရည္အေသြးကုိ တာ၀န္ခံႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ FOB စနစ္ျဖင့္၀ယ္ယူခဲ့သည့္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ သေဘၤာ တင္စဥ္မွ ကုန္ပစၥည္းခ်သည့္အခ်ိန္အထိ ခုနစ္လေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ သေဘၤာတင္ခ်ိန္ႏွင့္သေ ဘၤာေပၚတြင္ ေရေငြ႕၀င္ ျခင္းမ်ားေၾကာင့္သာ ဆန္အရည္အေသြးထိခုိက္မႈျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း  ဆန္မ်ားေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ကုမၸဏီမ်ား၏တင္ျပခ်က္အရ သိရွိခဲ့ရသည္။ ဆန္ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ျမန္မာကုမၸဏီသံုးခုသည္ FOB (ရန္ကုန္) စနစ္ျဖင့္  ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ FOB စနစ္အရ "ကုန္ေရာင္းသူသည္ ေရာင္းခ်မည့္ကုန္ပစၥည္းကုိ တင္္ပုိ႔ရမည့္ သေဘၤာေပၚသုိ႔ေရာက္ရွိသည္အထိ  တင္ပို႔ေပးရန္ တာ၀န္ရွိၿပီး ၀ယ္သူသည္ ကုန္ပစၥည္းသေဘၤာေပၚသုိ႔ ေရာက္ရွိ ၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေပၚ ေပါက္လာသည့္ ဆံုး႐ႈံးမႈႏွင့္ကုန္က်စရိတ္္အားလံုးကုိ တာ၀န္ယူရမည္" ျဖစ္သျဖင့္  ယခုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍  ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွ ဆန္တင္ပို႔သည့္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေငြေၾကးအရ   နစ္နာမႈမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဆန္မ်ားဖ်က္ဆီးခံရျခင္းအေပၚ  တာ၀န္မရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။
           ယင္းျဖစ္စဥ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဆန္မ်ားတင္ပို႔သည့္ေစ်းကြက္ကုိ  ထိခိုက္မႈမရွိဘဲ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ရက္ မွ ၁၉ ရက္အထိ ပို႔ကုန္လုိင္စင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားသို႔  ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂၇၉၉၅ တန္၊ အာရွႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ဆန္ တန္ခ်ိန္ ၁၁၉၀ တန္၊ ဆန္ကြဲ ၁၁၅၀ တန္၊ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၅၂၇၁ တန္၊ ဆန္ကြဲ၁၉၀၁၀တန္တို႔ကို ပံုမွန္ အတိုင္း ဆက္လက္တင္ပုိ႔လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ရွိသူမ်ားပါ၀င္ေသာ စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း၍ ဆန္တင္ပုိ႔သည့္ကုမၸဏီမ်ား၊ အရည္အေသြးစစ္ေဆးသည့္ Bureau Veritas ကုမၸဏီႏွင့္ ဆန္၀ယ္ယူသည့္ Olam International Co.,Ltd တို႔ကုိ အေသးစိတ္ စံုစမ္းစစ္ေဆး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

 

(စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္)

Local Trade News

Pages