ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္းသို႔ မႏၲေလးေစ်းကြက္မွ သံလံုးႏွင့္ဘိလပ္ေျမမ်ား တင္ပို႔မႈပိုလာ

Fri, 09/23/2011 - 09:30 -- Anonymous (not verified)

ျမန္မာႏုိင္ငံအထက္ပိုင္း ျမစ္ႀကီးနား၊ မိုးေကာင္း၊ မိုးညႇင္း၊ မံုရြာႏွင့္ ဟိုပင္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ မႏၲေလးေစ်းကြက္မွ သံလံုးႏွင့္ ဘိလပ္ေျမမ်ား ယခုတစ္ပတ္အတြင္ တင္ပို႔မႈမ်ားလာေၾကာင္းသိရပါတယ္။ မိုးတြင္းကာလျဖစ္လို႔ လဆန္းပိုင္းက အေရာင္းအ၀ယ္ေအးလ်က္ရွိရာမွ ယခုတစ္ပတ္ကစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္ပိုင္းမွ သံလံုးႏွင့္ဘိလပ္ေျမမွာယူမႈမ်ားလို႔ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း