ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း က်င္းပျပဳလုပ္

Mon, 03/11/2019 - 08:50 -- competition
ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္ဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား
ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္ဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား
ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ေကာ္မရွင္ရံုးမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ၿပိဳင္မႈေကာ္မရွင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို ယေန႔ ၁၁-၃-၂၀၁၉ ရက္ေန႔ (တနလၤာေန႔) နံနက္ (၁၀း၃၀)နာရီအခ်ိန္္တြင္ ရံုးအမွတ္(၃)၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီးရံုးအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။