ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ျပိဳင္မွဳေကာ္မရွင္ တတိယအၾကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေဝး

Thu, 06/20/2019 - 03:30 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ျပိဳင္မွဳေကာ္မရွင္ တတိယ အၾကိမ္ပံုမွန္ အစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံယွဥ္ျပိဳင္မွဳေကာ္မရွင္ဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages