ျမန္မာ့၀ဥ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ျမင့္မားျခင္းမွ ေစ်းကြက္ခိုင္မာေရးဆီသို့ . . . .

Thu, 07/11/2019 - 06:31 -- admin_ygn

         စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကူမင္း ၿမိဳ႕Dianchi International Convention and Exhibition Center ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ေတာင္ႏွင့္အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပြဲေတာ္ ၂၀၁၉ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဆလိုင္း လ်န္လြယ္ႏွင့္အတူ  ခ်င္းေတာင္ရတနာ ကုမၸဏီႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ Sichuan Newstar Konijac Co.Ltd. တို႔အၾကား ၀ဥ နည္းပညာႏွင့္ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္မႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ၀ဥေျခာက္ေရာင္း၀ယ္ေရး  နားလည္မႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ၀ဥ ႏွစ္စဥ္တန္ခ်ိန္ ၅၀၀ ခန္႔ ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးအေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး စာခ်ဳပ္ႏွင့္အျခား ကုန္သြယ္မႈစာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္ မွတ္ေရးထိုးႏို င္ခဲ့ေၾကာင္း ဇြန္ ၁၃ ရက္တြင္ ထုတ္ေ၀သည့္ ျမန္မာ့ အလင္းသတင္းစာအရသိရွိရသည္။ ထိုသို႔ေစ်းကြက္ခိုင္မာမႈ အလား အလာေကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္ လုပ္မႈက႑ကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။ ၀ဥကို အဂၤလိပ္အမည္  Yam ဟုေခၚဆိုျပီး ႏိုင္ငံတကာအေခၚ အေ၀ၚမွာ Elephant  foot  ျဖစ္ပါသည္။ ၀ဥ၏ မူရင္းေဒသမွာ အေရွ႕ ေတာင္အာရွ  အင္ဒိုနီးရွားကြၽန္းဆြယ္ျဖစ္ၿပီး အပူပိုင္းေဒသႏွင့္ အာဖရိ ကေဒသမ်ားတြင္ သဘာ၀အေလ်ာက္ ေပါက္ေရာက္ပါသည္။ ကမၻာတြင္ ၀ဥမ်ိဳးေပါင္း ၁၃၀ ခန္႔ရွိၿပီး ၁၂ မ်ိဳးခန္႔ကိုသာ ေဖာ္ထုတ္သုံးစြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အာဖရိက၊ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ ေတာင္အာရွႏွင့္ အပူပိုင္း ပစိဖိတ္ကြၽန္းမ်ားတြင္ အဓိကစိုက္ပ်ိဳးသည့္ အပူပိုင္းဥသီးႏွံျဖစ္သည္။ ၀ဥ စတင္ေပါက္ေရာက္ေသာ ေဒသသည္ အင္ဒိုနီးရွားကြၽန္းဆြယ္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ခရစ္ႏွစ္ ၇၀၀ မတိုင္မီက ကိုရီးယားႏိုင္ငံဘက္မွတစ္ဆင့္ ေဆး၀ါး အႏြယ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ကာ နာရာ့ေခတ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္ဘက္မွတစ္ဆင့္ ေဆး၀ါးအျဖစ္ စတင္ယူေဆာင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
      ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၀ဥပင္မ်ားကို ကရင္ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္ နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း၊ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာ ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွ င့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ သစ္ရိပ္၊ ၀ါးရိပ္ ေကာင္း၊ အစိုဓာတ္ေကာင္းသည့္ေနရာမ်ားတြင္ သဘာ၀အေလ်ာက္ အေျမာက္အျမားေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ ယခုအခါ ၀ဥေျခာက္ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုတြင္က်ယ္လာသျဖင့္ စိုက္ ခင္းမ်ားျဖင့္ စနစ္တက် စိုက္ပ်ိဳးလာၾကၿပီး ၀ဥတူးေဖာ္ ေရာင္းခ်သူမ်ားလည္း မ်ားျပားလ်က္ရွိကာ ႏိုင္ငံျခား၀င္ေငြ ရွာေဖြေပးလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒသ အလိုက္ ၀ဥမ်ဳိးမ်ားေပါက္ေရာက္ျဖစ္ထြန္းေနမႈကို ေလ့လာၾက ည့္လွ်င္  ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊  သာယာ၀တီ၊  ေမာ္လၿမိဳင္ေဒသမ်ားမွာ Amorphophallus Purpuraceans ၀ဥမ်ိဳးျဖစ္ထြန္းပါသည္။ ျမစ္ႀကီးနား၊ ကသာေဒသတြင္ A.Bulbifer ၀ဥမ်ိဳးႏွင့္ A.Karamsis မ်ိဳးမ်ား၊ သာယာ၀တီၿမိဳ႕န ယ္ႏွင့္ စစ္ေတာင္းျမစ္၀ွမ္းေဒသမ်ားတြင္ A.Choloro- spathus ၀ဥမ်ိဳး၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ A.Oneophyllum မ်ိဳးႏွင့္ A.Burmaicus ၀ဥမ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ျပင္ဦးလြင္၊ ျမန္မာနိုင္ငံေအာက္ပိုင္း ေဒသမ်ားတြင္  A.Campanulatus  မ်ိဳးႏွင့္  A.Conjak ၀ဥမ်ိဳးမ်ား ေပါက္ေရာက္ျဖစ္ထြန္းသည္။ ၀ဥကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ စက္မႈကုန္ၾကမ္း ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေဘးထြက္ပစၥည္းမ်ားအား တိရစၦာန္အစားအစာအျဖစ္ တြင္က်ယ္စြာအသုံးျပဳလ်က္ရွိသည္-
    (က)    စားေသာက္ကုန္မ်ားအေနျဖင့္ အသင့္စား အသားတု စားကုန္မ်ား၊ ဂ်ယ္လီအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ေခါက္ဆြဲအမ်ိဳးအမ်ိဳး၊ ဂ်ံဳမႈန္႔အစားထိုး ၀ဥအမႈန္႔အျဖစ္အသုံးျပဳျခင္း။
    (ခ)    စက္မႈကုန္ၾကမ္းအေနျဖင့္ ေဆးဆိုးပန္း႐ိုက္လုပ္ငန္း၊ စာေရးကိရိယာမ်ားတြင္ အသုံးျပဳသည့္ေကာ္ျပဳလုပ္ ျခင္း။
    ( ဂ )    အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ မ်က္ႏွာေပါင္းတင္ေဆး ေကာ္ရည္အျဖစ္ ျပဳလုပ္သုံးစြဲျခင္း။
    (ဃ)    ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ျခင္းအေနျဖင့္ အေျခာက္ခံၿပီး ၀ဥ (သို႔)အျမစ္တြင္  Glucomannan ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္သည့္အတြက္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့က်ေစရန္၊ ၀မ္း ခ်ဳပ္ျခင္း၊ အ၀လြန္ကဲျခင္း၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ  ကုသျခင္း၊ ဆီးခ်ိဳေျခမအနာကုသျခင္း၊  သိုင္း႐ြိဳက္ကုသျခင္း၊ ေသြးတိုးေရာဂါကုသျခင္း စသည့္ေဆး၀ါးမ်ား  ထုတ္ လုပ္ရာတြင္အသုံးျပဳျခင္း။
    (င)    ၀ဥအေျခာက္ကို ႀကိတ္ခြဲရာတြင္ ဂ်ံဳမႈန္႔ကဲ့သို႔ ေပါ့ပါး သည့္ အမႈန္႔ႏွင့္ သၾကားကဲ့သို႔ေလးသည့္ (Man-Non) မန္နန္ပြင့္မ်ားရရွိၿပီး  ေပါ့ပါးသည့္ ၀ဥအမႈန္႔မ်ားကို တိရစၦာန္အစာအျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္း။
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အမႈန္႔ျပဳလုပ္၍ ေကာ္ျပန္႔၊ ေခါက္ဆြဲ၊ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံတြင္ ေပါင္မုန္႔၊ အရက္၊ ၀ိုင္ခ်က္လုပ္ျခင္း၊  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အစားအစာ၊ ေခါက္ဆြဲ၊ အသားတုႏွင့္ မုန္႔မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတို႔တြင္ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳၾကၿပီး ကိုလက္စထေရာက်ေဆး၊ အဆီက်ေဆး မ်ားေဖာ္စပ္ရာတြင္လည္း ေဆး၀ါးအျဖစ္ အသုံးျပဳၾကသည္။

ျပည္တြင္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအေျခအေန
     ေစ်းကြက္ ခိုင္မာအားေကာင္းလာၿပီဆိုလွ်င္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ မႈ တိုးတက္မ်ားျပားလာေရး၊ အရည္အေသြးျမင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားရရွိေရး တို႔အတြက္ စနစ္တက် အားေပးလုပ္ကိုင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈ တိုး တက္မ်ားျပားလာၿပီဆိုပါက ေစ်းကြက္ခိုင္မာေရး အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၀ဥမွာစားသံုးမႈႏႈန္း ျမင့္မားကာ ျပည္ပ၀ယ္လိုအား မ်ားလ်က္ရွိၿပီး ေစ်းကြက္ခိုင္မာသည့္ အေနအထားတြင္ရွိေနသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈက အားေကာင္းလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ေရွးယခင္ အေလ့က်ေပါက္ေရာက္မႈမ်ားမွ ယခုအခါစီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးလာခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေစ်းကြက္စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ရန္မွာ စနစ္တက် စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ရန္ အေရးႀကီးလာၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၀ဥကို ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အမ်ားဆံုးႏွင့္ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိၿပီး အျခားေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း စိုက္ ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည္ ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ ဧက ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးထား ၿပီး အမ်ားဆုံးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္၌ ၀ဥစိုက္ဧက စုစုေပါင္း ၈၈၄၈ ဧက  စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ တိုင္း ေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအေျခအေနအား ေလ့လာၾကည့္ရာ ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ရွိရသည္-

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အလိုက္ ၀ဥစိုက္ပ်ိဳးထြက္ရွိမႈအေျခအေန
    စဥ္    တိုင္း/ျပည္နယ္    စိုက္ဧက    အထြက္ႏႈန္း    အထြက္ (ပိႆာ)
                (ပိႆာ)    အစို    အေျခာက္
    ၁    ခ်င္းျပည္နယ္    ၈၈၄၈    ၆၁၉၉  .၂၀    ၅၄၈၅၀၅၂၂    ၉၁၄၁၇၅၄
    ၂    ကရင္ျပည္နယ္    ၃၀၃၃    ၁၃၄၇  .၂၈    ၄၀၈၆၃၀၀    ၆၈၁၀၅၀
    ၃    စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး    ၃၁    ၂၅၀၀    ၇၇၅၀၀    ၁၂၉၁၇
    ၄    ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး    ၂၇    ၅၆၀၀    ၁၅၁၂၀၀    ၂၅၂၀၀
    ၅    မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး    ၅၇၁    ၅၀၀၀    ၂၈၅၅၀၀၀    ၄၇၅၈၃၃
    ၆    ရခိုင္ျပည္နယ္    ၁    ၉၀၀    ၉၀၀    ၁၅၀
    ၇    ရွမ္းျပည္(ေတာင္)    ၆၀၀    ၆၂၀၀    ၃၇၂၀၀၀၀    ၆၂၀၀၀၀
    ၈    ရွမ္းျပည္(အေရွ႔)    ၃    ၁၂၀၀    ၃၆၀၀    ၆၀၀
    ၉    ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး    ၉၀    ၂၀၀၀    ၁၈၀၀၀၀    ၃၀၀၀၀
         ျပည္ေထာင္စုခ်ဳပ္    ၁၃၂၀၄    ၄၉၉၂  .၈၁    ၆၅၉၂၅၀၂၂    ၁၀၉၈၇၅၀၄

       ၀ဥအမ်ားဆုံး စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ခ်င္းျပည္နယ္၌ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၀ဥစိုက္ဧက စုစုေပါင္းမွာ ၈၈၄၈ ဧကရွိသည့္ အနက္ အမ်ားဆုံးစိုက္ပ်ိဳးသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ ပိုင္း မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ၃၁၉၀ ဧက၊ မတူပီၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၇၂၁ ဧက၊ ေရဇြာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၁၉၁ ဧက၊ ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ တီးတိန္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၇၁၁ ဧက စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။  ျပည္နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္း အင္းဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနတို႔၏  သီးႏွံစာရင္းအရ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ၀ဥသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထြက္ ရွိမႈစာရင္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္-

ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေစ်းကြက္ႏွင္႕ အလားအလာေကာင္းမ်ား
      ျမန္မာႏိုင္ငံမွထြက္ရွိသည့္ ၀ဥမ်ားကို ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားက စိတ္၀င္စားခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ၀ဥစိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္၍ ျမန္မာ၀ဥမ်ားကို စစ္ေဆး ၾကည့္႐ႈခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၀ဥသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ Dry Chip ျပဳလုပ္၍ ၎င္းတို႔၀ယ္ယူေသာ ၀ဥမ်ားထက္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့သည့္အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ယေန႔တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္ ၀ဥမ်ားကို ၀ယ္ယူေနေၾကာင္း သိရွိရ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္ ၀ဥမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔က အဓိက၀ယ္ယူေနၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔သည့္ ၀ဥမ်ားကို မႏၱေလးေစ်းကြက္သို႔လည္းေကာင္း၊ ဂ်ပန္သို႔ တင္ပို႔မည့္၀ဥမ်ားကို ရန္ကုန္ေစ်းကြက္သို႔ လည္းေ ကာင္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ၀ဥတြင္ က်န္းမာေရးေကာင္းက်ိဳးမ်ားႏွင့္ အသံုးခ်မႈအမ်ားအျပား ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သံုးစြဲမႈမမ်ားေသး သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ျပည္ပတင္ပို႔မႈတြင္ တ႐ုတ္သို႔ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈ န္းႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အသီးသီး တင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။

    ခ်င္းျပည္နယ္ထြက္၀ဥသည္ အျခားေဒသတြင္ထြက္ေသာ၀ဥထက္ အရည္အေသြး၊ အရသာ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ၀ဥမ်ားကို မႏၱေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ မူဆယ္ၿမိဳမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ၾကသည့္အျပင္ အိႏၵိယ၊ ကိုရီး ယား၊ တ႐ုတ္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔မွ ၀ယ္ယူလ်က္ရွိေသာ ၀ဥအေျခာက္ မႈန္႔ကို မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာမ်ားမွ ကုန္ၾကမ္း၀ယ္ယူ၍ အမႈန္႔ျပဳလုပ္တင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေစ်းကြက္တြင္ အေရာ င္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနေသာ ၀ဥအမ်ိဳးအစားမွာသုံးမ်ိဳးရွိၿပီး အနီ၊ အ၀ါႏွင့္ အျဖဴေရာင္တို႔ျဖစ္ကာ အနီေရာင္မွာ ပထမတန္းစား၊ အ၀ါေရာင္မွာ ဒုတိယတန္းစားႏွင့္ အျဖဴေရာင္မွာ တတိယတန္းစားတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ခ်င္းျပည္ နယ္ေဒသတြင္းတြင္ ယခင္ႏွစ္မ်ား၌ ၀ဥအစို တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၆၀၀ မွ က်ပ္ ၁၀၀၀ သာရရွိၾကၿပီး ယခုႏွစ္တစ္ရာသီလံုး အစိုတစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၁၀၀၀ မွ က်ပ္ ၂၀၀၀ ႏွင့္ ၀ဥအေျခာက္တစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၉၀၀၀ မွ က်ပ္ ၁၂၀၀၀ ရရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

     ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အရည္အေသြးပိုင္းတြင္ ေသခ်ာစစ္ေဆးၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထက္ ေစ်းပိုေပး ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ သို႔ေသာ္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ ၀ဥစိုက္ေတာင္သူမ်ားသည္ မိ႐ိုးဖလာအတိုင္း သိုေလွာင္ သိမ္းဆည္းထားသျဖင့္ အရည္အေသြးပိုင္းတြင္ အားနည္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚကာ လိုသေလာက္မေရာင္းခ်ႏိုင္ ေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေျခာက္ခံသိုေလွာင္မႈအား စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၀ဥအေျခာက္ခံျပဳျပင္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုကို တည္ေဆာက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါစက္႐ံုအား ေအာက္တိုဘာလမွ မတ္လအထိ ေျခာက္လၾကာ လည္ ပတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၀ဥတန္ခ်ိန္ ၅၀၀ ေက်ာ္ အေျခာက္ခံႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ ၀ဥအေျခာက္ခံစက္အေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မတူပီၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေျခာက္ခံစက္တစ္လံုး၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဂ်ာမနီႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ အေျခာက္ခံစက္ႏွစ္လံုး အသီးသီးေဆာက္လုပ္၍ ျပဳလုပ္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔ အရည္အေသြးပိုင္းကို စနစ္တက်ျပဳလုပ္၍ ထုတ္လုပ္မွသာလွ်င္ ေရရွည္ေစ်းကြက္ ခိုင္မာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ၀ဥတင္ပို႔မႈအတြက္ ျမန္မာ၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံတို႔အား မက္ထရစ္တန္ ၂၄၀ အထိ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားၿပီး ခြင့္ျပဳတန္ခ်ိန္ ခြဲတမ္းေက်ာ္သြားပါက တစ္တန္လွ်င္၂၉ ေဒၚလာအခြန္ေကာက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆိုပါ ေလးႏိုင္ငံ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၀ဥအထြက္ႏႈန္းမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္တိုးခ်ဲ႕ရန္အလားအလာေကာင္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္လ်က္ရွိေနသည္။

၀ဥစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းမွ ခိုင္မာေသာေစ်းကြက္အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေစဖို့  . . . . .
       ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္၌ အာ႐ုံဦး၀ဥစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေရးအစုအဖြဲ႕ကို အသင္းသား ၁၅၀ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သုေတသနႏွင့္ ေလ့က်င့္ ေရးဦးစီးဌာနမွ ၀ဥတံုျပဳလုပ္နည္းသင္တန္းကို ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္သင္တန္းသား ၅၀ ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္၊ မင္းတပ္ ၿမိဳ႕တြင္ သင္တန္းသား ၇၀ ဦးျဖင့္ တစ္ႀကိမ္ စုစုပါင္း ႏွစ္ႀကိမ္ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ၀ဥ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေစ်းကြ က္ေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ အသင္းအဖြဲ႕၊ အစုအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ စုေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ပို႔ကုန္အလားအလာရွိေသာ ၀ဥ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ေအာင္ျမင္လာေစရန္အတြက္ ၀ဥစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာ မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ သြင္းအားစုမ်ား၊ စိုက္ဧကတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ေရးေဆာင္ ရြက္ေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ အကူအညီေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ၀ဥကို လက္ရွိအေျခအေနတြင္ ၀ဥေျခာက္ကုန္ၾကမ္း အျဖစ္သာ တင္ပို႔ႏိုင္ၿပီး အမႈန္႔ႀကိတ္ျခင္း၊ အဆင့္ခြဲျခားျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ နည္းပညာ အားနည္းမႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ စိုက္ ဧကတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္မႈ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ အလားအလာေကာင္းေသာ သီးႏွံထုတ္လုပ္မႈျဖစ္ေသာ္လည္း ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ႏိုင္မႈအေနျဖင့္ အားနည္းေနေသးေၾကာင္း သုံးသပ္ရရွိပါသည္။
      ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ခိုင္မာေစရန္ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈမ်ားျပားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ ပါသည္။ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈမ်ားလာျခင္းသည္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ေရရွည္တည္တံ့ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ေကာင္း တစ္ ရပ္ပင္ျဖစ္ရာ စားသံုးမႈမ်ားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရေပမည္။ ၀ဥမႈန္႔၊ ၀ဥတံု၊ အသားတု၊ yam ship၊ ေဆး၀ါး စသည္တို႔ကို ထုတ္လုပ္၍ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ ဖန္တီးရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အျခားေသာ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အလွကုန္မ်ား စသျဖင့္ တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္၍ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေစ်းကြက္မ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္သည္အထိ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ၀ယ္လိုအားေကာင္းေသာ ၀ဥ(ေခၚ)ဖ်ံဥကို အရည္အေသြးျမင့္ ႏိုင္ငံျခားပို႔ကုန္အျဖစ္ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ အစိုးရဌာနမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း မ်ား၊ ျပည္တြင္းကုန္သြယ္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရးတို႔အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ႏိုင္မည့္ အစီအမံမ်ား ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး လက္ေအာက္ရွိ စားသုံးသူေရးရာ  ႊၽနဘ်ငအန တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ စီစဥ္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္၀င္သီးႏွံမ်ား တိုးခ်ဲ႕စိုက္ ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ သီးႏွံအလိုက္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ အစုအဖြဲ႕မ်ား၊သီးႏွံစိုက္ ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈဇုန္ မ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အာ႐ုံဦး၀ဥစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရး အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းကုန္သြယ္မႈ တည္ၿငိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အသင္းအဖြဲ႕ မ်ား၊ ကုန္စည္ဒိုင္မ်ား၊ စြန္႔ဦးတီထြင္ ေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕စည္း႐ုံးဖြဲ႕စည္းၿပီး (Private Public Partership)ကို   အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ Contract Farming စနစ္မ်ား ျဖစ္ထြ န္းေအာင္ျမင္လာေစေရး စည္း႐ုံးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္ေစ်းႏႈန္း ပိုမိုရရွိေရးအတြက္ တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္ကုန္ (Value Added) လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေရး အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္း၊ အေသးစား၊ အလတ္စား (SMEs) စက္မႈ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္လာေရး/အရင္းႏွီးရရွိေရး ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈ အလားအလာ ေကာင္းမ်ားရွိေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္လာေစရန္ႏွင့္ က႑အရပ္ရပ္ရွိ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ တိုးတက္လာ ေစေရးအတြက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ား၊ တန္ဖိုးျမႇင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာဆိုင္ရာ သင္တန္းပို႔ခ်မႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေစ်းကြက္ပိုင္ဆိုင္ လာႏိုင္မည္
     အရည္အေသြးျမႇင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ စက္ကိရိယာအသုံးျပဳ၍ ၀ဥေရေဆးျခင္း၊ အခြံခြာ ျခင္း၊ အပါးလႊာျခင္း၊ အေျခာက္ခံျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အမႈန္႔ႀကိတ္ျခင္း၊ အဆင့္ခြဲျခား ျခင္းျဖင့္ တန္ဖိုးျမႇင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ေပါင္းစပ္ညိႇႏႈိင္းျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ ကုန္သည္ မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းစသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ေရး အလားအလာေကာင္းေသာ ေစ်းကြက္အႀကိဳက္ အရည္အေသြးမီထုတ္ကုန္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံထုတ္လုပ္မႈမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပါ၀င္သက္ဆိုင္သူမ်ား အားလံုး က စုေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ကမၻာ့၀ဥေစ်းကြက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံထြက္ ၀ဥမ်ား ေနရာရကာ ေစ်းကြက္ပိုင္ဆိုင္ လာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳေရးသားလိုက္ရပါသည္။

 

DOCA(Domestic)

Local Trade News

Pages