မြန်မာ့ပဲများ ရဲရဲစားကြစေဖို့

Tue, 01/16/2018 - 09:19 -- admin_ygn

    ပိုးသတ်ဆေးင်း အမြင့်ဆုံးပါဝင်ခွင့်သတ် မှတ်ချက်(Maximum Residue Limit- MRLs)ဆိုသည်မှာ စားသောက်ကုန်များ စိုက်ပျိုးထုတ်  လုပ်စဉ်အခါက သုံးစွဲခဲ့သော ပိုးသတ်ဆေးများ ကြွင်းကျန်မှုကန့်သတ်ချက်ဖြစ်ပြီး ယင်းပမာဏ သည် စားသုံးသောအခါ ကျန်းမာရေးကို မထိခိုက်  စေသည့်ပမာဏကို တရားဝင် သတ်မှတ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ CODEX  အဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ် ပါသည်။ CODEX သည်  ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့(FAO)နှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(WHO) တို့မှ ပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး၊  ပိုးသတ်ဆေးကြွင်း အမြင့်ဆုံးပါဝင်ခွင့် ကန့်သတ်ချက(MRLs)  ကို သတ်မှတ်ပေးထားပြီး အခါအားလျော်စွာ ပြုပြင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်းများ  ပြုလုပ်ပါသည် ။ ယင်းMRLs များသည် အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာမှ လက်ခံကျင့်သုံးသကဲ့သို့ ကျွနု်ပ်တို့ နိုင်ငံမှလည်း လိုက်နာကျင့်သုံးလျက်ရှိပါသည်။သို့ရာတွင်  အချို့သောနိုင်ငံများမှလည်း ၎င်းင်းတို့နိုင်ငံ၏ အခြေအနေအရ နိုင်ငံနှင့်ကိုက် ညီသောMRLs များကို  သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းကြပါ သည်။ EU MRLs, UK MRLs, Japan MRLs,  Asean MRLs အစရှိသည်များလည်းရှိကြပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်  ပဲသီးနှံအတွက်Acephate ပိုး သတ်ဆေးကို  CODEX ၏MRLs  မှာ 5 ppm ဟု သတ်မှတ်ထားသော်လည်းJapan MRLs တွင်မူ 3 ppm   သတ်မှတ်ထား ပြီး တရုတ် (တိုင်ပေ) သတ် မှတ်ချက်မှာ 0.05 ppm  ဟု သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ယင်းအချက်မှာSPS (Sanitary and  Phytosanitary)  အရ မိမိနိုင်ငံတွင်း မိမိကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အရ ပြုလုပ်ထားခြင်းသာဖြစ်ပြီး ယင်းနိုင်ငံအခြေအနေ အရ  ပြဋ္ဌာန်းခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ဥပမာအားဖြင့် တရုတ်(တိုင်ပေ)မှ ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသော ကုန်ပစ္စည်း သည် ယင်းနိုင်ငံအခြေအနေအရသာ    ငြင်းပယ်ခံ ရခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ကျန်နိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ပါက  သင့် လျော်သော ကုန်ပစ္စည်းဖြစ်နေမည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါ၍  
ပိုးသတ်ဆေးကြွင်း ပါရှိတိုင်းလည်း စားသုံးရန်မသင့်ဟု  သတ်မှတ်၍ မရနိုင်ပါ။ထို့အပြင် MRLsများသတ်မှတ်ခြင်းသည် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခြင်း  ကိစ္စရပ်များအတွက် သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး  ယင်းသို့သတ်မှတ်ရေး အတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော အချက် များ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်  မထိခိုက်စေရေး အတွက်  အချက်အလက် များအပေါ် မူတည်သတ် မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက်မူADI (Acceptable Daily Intake)ပေါ် တွင်  အခြေခံထားပါသည်။ ယင်းသည် ပိုးသတ် ဆေး၏ ရူပဂုဏ်သတ္တိ၊ ဓာတုဂုဏ်သတ္တိ၊ အဆိပ် သင့်မှုအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ Milligram per  Kilogram body weight (mg/kbw) အနေဖြင့် သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ 1 Kilo- gram  အလေးချိန်ရှိသော  သတ္တဝါအနေဖြင့်  စားသုံးထိတွေ့မှုတွင်    အန္တရာယ်ကင်းသော အလေးချိန်မီလီဂရမ်ကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။MRLs ကိုမူ ယင်း ADI  ၏ ပမာဏထက် အဆ  များစွာ လျှော့ချသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါ၍MRLs  သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ပိုးသတ် ဆေး<ကင်းကျန်နေသော စားသောက်ကုန်ပစ္စည်း  
သည် အန္တရာယ်ရှိသော စားသောက်ကုန်ဖြစ်သည် ဟုမဆိုနိုင်ပါ။သို့ဖြစ်၍  စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှု  ကွင်းဆက် တစ်လျှောက် ဓာတုပိုးသတ်ဆေးများ သုံးစွဲကြ သည်မှာ ကမ္ဘာနှင့်အဝန်းသုံးစွဲကြခြင်းဖြစ်ပြီး စနစ်  ကျသောသုံးစွဲမှုများသည် ဆေးကြွင်းကျန်မှုနှင့် အစားအစာ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုအတွက် ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ရပ်မဟုတ်ကြောင်း တင်ပြခြင်း  ဖြစ်ပါသည်။အထက်မှတင်ပြခဲ့သည်များမှာ ပိုးသတ်ဆေး သုံးစွဲတိုင်း ဆေးကြွင်းကျန်မည် မဟုတ်သကဲ့သို့ ပိုးသတ်ဆေးသုံးစွဲထားသော ကုန်ပစ္စည်းတို့သည်  
လည်း  စားသုံးရန်မသင့်သော အနေအထား ရောက်ရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ ကျွနု်ပ်တို့နိုင်ငံ၏ ပဲစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်  ပို့မှုကိုလေ့လာကြည့်မည်ဆို ပါကQuality Market  ဖြစ်သော အီးယူနိုင်ငံများကိုပါ တင်ပို့ခဲ့ပြီး ယခု အခြေအနေတွင်လည်း  တင်ပို့နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့တင်ပို့မှုလျော့သော ပဲစင်းငုံ၏ တင်ပို့မှုကို လေ့လာကြည့်ပါက၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တွင်  အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅၉ ဒသမ ၇၈၈ သန်းကို တင်ပု့ိခဲ့ကာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၁ ဒသမ ၁၈၇ သန်း သာ  တင်ပို့နိုင်ခဲ့ခြင်းမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ဝယ်လို အား  လျော့ကျမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီး အခြားဥရောပ၊ အာရှနိုင်ငံများသို့  တင်ပို့နေဆဲဖြစ်ပါသည်။  ပိုးသတ်ဆေး ကြွင်းကျန်မှုမြင့်မားနေမည်ဆိုပါက EU ကဲ့သို့သောနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့နိုင်မည်မဟုတ် ပါ။ အခြားပဲမျိုးစုံကိုလည်း  တင်ပို့နေဆဲဖြစ်ပါသည်။စီးပွားရေးနှင့်  ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၏ ဌာနခွဲ တစ်ခုဖြစ်သော သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ နှင့်  အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲအောက်ရှိ  ကုန်ပစ္စည်း  စမ်းသပ်စစ်ဆေးရေးနှင့် အရည် အသွေး စီမံခန့်ခွဲမှုဌာနစုရှိ ပိုးသတ်ဆေးကြွင်း  ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်  ပြည်ပပို့ကုန်သီးနှံများအား ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးပေးလျက်ရှိရာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၌ သီးနှံနမူနာ ၇၁ ခု စမ်းသပ်  ခဲ့ရာ ပဲမျိုးစုံနမူနာ ၃၉၉ ခုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် နမူနာပေါင်း ၇၅၄ ခုစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ရာ ပဲမျိုးစုံနမူနာ ၃၅၉  ခုပါဝင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ (ဧပြီလမှဒီဇင်ဘာလအထိ) နမူနာပေါင်း ၆၅၇ ခု စစ်ဆေးခဲ့ရာ ပဲမျိုးစုံနမူနာ ၂၆၁ခု ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။  
ယင်းသို့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ရာတွင် ခေတ်မီကိရိ ယာဖြင့် စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပြီး ပိုးသတ်ဆေးကြွင်းကျန်မှုCODEXစံချိန်စံညွှန်းထက်ကျော်  
လွန် ခြင်း မရှိပါကြောင်းနှင့် ယနေ့ ပြည်တွင်းမှ စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်သော ပဲစဉ်းငုံအပါအဝင် ပဲမျိုးစုံကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ စားသုံးနိုင်ပါကြောင်း  
တိုက်တွန်း ရေးသားလိုက်ရပါသည်။

 

(တိုးဦး (CTQM , DOCA)

Local Trade News

Pages