မြန်မာ့ပို့ကုန် အမယ်သစ်ဖြစ်လာမည့် စပါးခွံဖွဲပြာ

Mon, 05/21/2012 - 08:50 -- Anonymous (not verified)

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ပြည်တွင်းစားသုံးမှု ပိုလျှံသည့် မြန်မာ့ လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများကို ပြည်ပသို့တင်ပို့ရင်း အဆိုပါ ပစ္စည်းများမှ ထွက်ရှိလာသည့် ဘေးထွက်ပစ္စည်းများကို လည်း ပြည်ပပို့ကုန်ဝင်ငွေ ရရှိရေးအတွက် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့