ျမန္မာ့ဆန္စပါးနဲ႔ ကမၻာ႔ဆန္ေစ်းကြက္

Wed, 03/07/2018 - 09:31 -- admin_ygn

ျမန္မာ့ဆန္စပါး ျပည္ပတင္ပို႔မႈသမိုင္း

            ဆန္စပါးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အဓိကစားနပ္ရိကၡာ (Staple Food)ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ အဓိကစားနပ္ရိကၡာ (Staple Food) ကိုအေလးအနက္ထားကိုင္တြယ္ၾကၿပီး တခ်ဳိ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ (Political crop) လို႔ တင္စားေခၚေ၀ၚၾကပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၃၃ ႏွစ္ခန္႔က သီးႏွံစီမံခန္႔ခြဲမႈ သင္တန္းတစ္ခုမွာ ဆန္အကဲျဖတ္အဖြဲ႕၀င္ ဆရာႀကီးဦးလွေအာင္က "မင္းတို႔ အရင္ေတြ႕ခဲ့ဖူးတဲ့ က်ည္ဆန္က တစ္ဖက္ပဲ ခြၽန္တယ္၊ အခု ထိေတြ႕ကိုင္ တြ ယ္ရမယ့္ ဆန္စပါးက ႏွစ္ဖက္ခြၽန္ျဖစ္လို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ တစ္ဖက္တည္း စဥ္းစားလို႕မရဘူး၊ ႏွစ္ဖက္စလုံးအက်ဳိးရွိဖို႔ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရမွာ ျဖစ္တယ္ (ဥပမာ - စားသုံးသူနဲ႔ ေတာင္သူ၊ ျပည္တြင္းနဲ႔ ျပည္ပ၊ စက္ပိုင္နဲ႔ ၀န္ထမ္း)" ဆိုၿပီး မွာၾကားခဲ့ဖူးပါတယ္။ သမိုင္းအေထာက္ အထားမ်ားအရ ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေဟာင္းမွာ စပါးခြံပါတဲ့ အုတ္ကိုေတြ႕ရၿပီး၊ ဟန္လင္းၿမိဳ႕ေဟာင္း၊ သေရေခတၱရာ ၿမိဳ႕ေဟာင္းေတြမွာ ရိကၡာဖူလုံဖို႔ စပါးစိုက္ပ်ဳိးတဲ့ အေထာက္ အထားေတြ႕တယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာဆန္စပါးကို စိုက္ပ်ဳိးစားေသာက္တဲ့ အေလ့အထရွိခဲ့ပါတယ္။

ေရွးဘုရင္မ်ားလက္ထက္ ဆန္စပါးျပည္ပတင္ပို႔မႈ

          ဆန္စပါး ျပည္ပတင္ပို႔မႈကို ဟံသာ၀တီ ေခတ္ (၁၂၈၇-၁၅၃၉) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ အီတလီလူမ်ဳိး ဗာသီမာဆိုသူ၏ မွတ္တမ္းအရ ပဲခူးမွ မလကၠာႏွင့္ ဆူမၾတားကြၽန္းမ်ားသို႔ ဆန္စပါးမ်ား တင္ပို႔ေရာင္း ခ်ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ မလကၠာၿမိဳ႕ကို ေပၚတူဂီမ်ား ၁၅၁၁ ခုႏွစ္ သိမ္းစဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံကဆန္စပါးႏွင့္ ကုန္စည္ေတြ လာေရာင္းၾကတဲ့ ျမန္မာသေဘၤာသား (သို႔) ကုန္သည္ ၃၀၀ ခန္႔ ေလာက္ရွိေနတယ္လို႔ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရပါတယ္။ ၁၇ ရာစု မွာေတာ့ ဒတ္ခ်္ေတြဟာ ရခိုင္၊ အင္း၀နဲ႔ ပဲခူးေစ်းကြက္ေတြက ဆန္ စပါး၀ယ္ယူတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒတ္ခ်္ကုန္တိုက္မ်ားကို ေျမာက္ဦး ၿမိဳ႕တြင္ ၁၆၂၄ ခုႏွစ္၊ သန္လ်င္နဲ႔ အင္း၀ၿမိဳ႕ေတြမွာ ၁၆၃၅ ခုႏွ စ္မွာ ဖြင့္လွစ္ေရာင္း၀ယ္ၾကတယ္လိ႔ု ဆရာႀကီး လူထုဦးလွရဲ႕ ]စားစရာဆန္}  စာအုပ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ဆန္စပါးေရာင္း၀ယ္မႈ ကို ဘုရင္ေတြကိုယ္တိုင္ ကိုင္တြယ္ၾကၿပီး၊ ဘုရင္မွခန္႔အပ္သည့္ ပြဲစားမ်ားက သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ေရာင္းၾကရပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ေစ်းထားရမယ္ဆိုတာ ဘုရင္ကဆုံးျဖတ္ၿပီး ျပည္တြင္းပိုလွ်ံမႈ ကိုသာ ျပည္ပသို႔ ေရာင္းခ်ေစၿပီး ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိးေဖာက္တဲ့ ပြဲစားကို ေသဒဏ္ေပးတဲ့အထိ အေရးယူတယ္ လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္က အမ်ားဆုံး တင္ပို႔တာ မလကၠာ၊ ဂ်ာဗားနဲ႔ ဆူမၾတားေဒသေတြျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ဆန္စပါးေတြဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ခန္႔ကတည္းက ပင္လယ္ရပ္ျခား တိုင္းျပည္ေတြကို ေရာင္းခ်ေနၿပီလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ကိုလိုနီေခတ္ဆန္ျပည္ပတင္ပို႔မႈ

     အဂၤလိပ္ - ျမန္မာ ပထမစစ္ပြဲ (၁၈၂၄-၂၅) အၿပီးမွာ စစ္ေတြ ဆိပ္ကမ္းကေန ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားက ျပည္ပကို ဆန္စပါးတင္ပို႕မႈ ကို စတင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၈၄၀ ခုႏွစ္မွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၇၄၅၀၀ တင္ပို႔ ခဲ့ၿပီး ဥေရာပေစ်းကြက္၊ အာရွေစ်းကြက္ (၂) ပိုင္းစလုံး တင္ပို႔ခဲ့ ပါတယ္။ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ဒုတိယစစ္ပြဲ ၁၈၅၄-၅၅ ၿပီးခ်ိန္မွာ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံမွာစပါး စိုက္ပ်ဳိးမႈတိုးလာလို႔ တင္ပို႔မႈလည္း တိုး တက္လာပါတယ္။ ၁၈၆၅ ခုႏွစ္မွာ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၆ သိန္းေက်ာ္၊ စူးအက္တူးေျမာင္း ၁၈၆၉ ေဖာက္လုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၁၈၈၀ ျပည့္ႏွစ္ မွ တန္ခ်ိန္ ၈ ဒသမ ၅ သိန္း တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၈၈၃ ခုႏွစ္တြင္ တြံေတးတူေျမာင္းေဖာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၁၈၉၀ ခုႏွစ္မွာေတာ့ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၁ သန္းေက်ာ္အထိ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ရာမွ ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွာေတာ့ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းေက်ာ္အထိ ဆန္ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဆိပ္ကမ္း မ်ားလည္း တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္က အဓိကတင္ပို႔တဲ့ ဆိပ္ကမ္းေတြနဲ႔ တင္ပို႔တဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္းေတြက ရန္ကုန္ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ပုသိမ္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စစ္ေတြ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေမာ္လၿမိဳင္ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီး ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ထား၀ယ္ႏွင့္ ၿမိတ္ဆိပ္ကမ္း တို႔မွလည္း ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ အနည္းငယ္ တင္ ပို႔ပါတယ္။
           အလားတူ ဆန္စက္လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးလာပါတယ္။ စတင္ ျပည္ပတင္ပို႔စဥ္က လုံးတီးဆန္အျဖစ္ တင္ပို႔ၾကေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းဆန္စက္လုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္လာၿပီး ဆန္ျဖဴ၊ ဆန္ကြဲနဲ႔ ျပဳတ္ဆန္ (ေပါင္းဆန္) မ်ားကို တင္ပို႔ႏိုင္တဲ့အျပင္ အဆင့္ျမင့္ဆန္ အျဖစ္ ဆန္ျဖဴကို သိုးသားေရႏွင့္ပြတ္ၿပီး အေရာင္တင္ (Polish) ထား တဲ့ ဆန္မ်ားကိုပါ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမကမၻာစစ္ မျဖစ္မီကာလကျမန္မာ့ဆန္တင္ပို႔မႈ၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ဥေရာပတိုက္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာ့ဆန္အမ်ားဆုံး၀ယ္ေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဂ်ာမနီလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားက ဆန္စက္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္လာၾကရာ ျမန္မာ့ဆန္ စက္လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးလာၿပီး ၁၉၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆန္စက္ ၃၃၂ လုံးရွိခဲ့ရာမွ ၁၉၃၀ ခုႏွစ္မွာ ဆန္စက္ ၆၁၃ လုံးထိ ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ပထမကမၻာစစ္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ဂ်ာမနီပိုင္ဆန္စက္မ်ားကို အဂၤလိပ္က သိမ္းပိုက္လိုက္ပါတယ္။ ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔မွာ ခေနာင္တို ေဒသမွာစတီး ဘရားသားကုမၸဏီက ၂၄ နာရီစပါးတန္ ၁၅၀၀ ဆန္ တန္ ၁၀၀၀ ႀကိတ္ခြဲႏိုင္တဲ့ ဆန္စက္ႀကီးကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး အဲဒီအခ်ိန္က ကမၻာမွာအႀကီးဆုံး ဆန္စက္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္း ဗုံးႀကဲခံရတဲ့အတြက္ ပ်က္စီးသြားေၾကာင္း သိရပါ တယ္။
         ကိုလိုနီေခတ္တြင္ ဆန္စပါးဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးက႑တြင္ ေရလမ္း (တူေျမာင္းမ်ားအပါအ၀င္)၊ ရထား လမ္းမ်ားကို အဓိက အသုံးျပဳခဲ့ပါတယ္။ ေငြေၾကးက႑ အေထာက္ အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ ဘဏ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ၁၈၆၂ ခုႏွစ္၌ ဘဂၤလားဘဏ္၊ ၾသစေၾတးလ်ဘဏ္၊ တ႐ုတ္ခ်ာတာ ဘဏ္ႏွင့္ ဥေရာပဘဏ္မ်ားကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စုစုေပါင္းဘဏ္ ၃၃ ခုအထိ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္သူ မ်ားသို႔ ေငြေခ်းရန္အတြက္ ေငြေခ်းလုပ္ငန္းတြင္ ကြၽမ္းက်င္သူခ်စ္တီး မ်ားကို ေဒသအႏွံ႔ျဖန္႔ၾကက္ လုပ္ကိုင္ေစခဲ့ပါတယ္။ အမေတာ္ေၾကး မ်ားလည္း ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့တဲ့အျပင္ အခ်ဳိ႕ဘဏ္မ်ားသည္ ေငြေၾ ကးမ်ားကို ခ်စ္တီးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ေခ်းေစခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၂၇-၂၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆန္စပါးတန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၁ သန္းထိ စတင္တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၃၄-၃၅ ခုႏွစ္တြင္ ဆန္စပါးတန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၅၉ သန္းထိ စံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ရာ ထိုအခ်ိန္က ကမၻာ့ဆန္ေစ်းကြက္၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီး ကမၻာ့နံပါတ္ (၁) ဆန္တင္ပို႔သည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းမွာေတာ့ ဆန္တင္ပို႔မႈရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါတယ္။ စစ္ႀကီး ၿပီးလို႔ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္မွာ ဆန္ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္းစတင္တင္ပို႔ခဲ့ၿပီး ၁၉၄၇-၄၈ လြတ္လပ္ေရးရမယ့္ ႏွစ္မွာ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၂ သန္းအထိ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမစစ္ပြဲမွစ၍ လြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္အထိ ျမန္မာ့ ဆန္စပါးက႑ ကို ႏိုင္ငံျခားဆန္စပါးကုမၸဏီမ်ားကသာ လႊမ္းမိုးခဲ့ၾက ျပီး ၁၉၂၁ မွာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီႀကီး ေလးခု ပူးေပါင္း၍ ဘူလင္ဂ်ာပူး (Bullinger Pool) ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးလက္၀ါးႀကီးအုပ္ စိတ္ႀကိဳက္ျခယ္ လွယ္ခဲ့ၾကရာမွ အက်ဳိးဆက္အေနနဲ႔ ျပည္တြင္း စပါးေစ်းေတြ အလြန္အမင္းက်ဆင္းခဲ့ၿပီး ေတာင္သူမ်ား စား၀တ္ေနေရးက်ပ္တည္းလာရာမွ သာယာ၀တီခ႐ိုင္တြင္ ဆရာစံဦးေဆာင္တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမား အေရးေတာ္ပုံႀကီး ေပါက္ေပါက္လာခဲ့ရပါတယ္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေခတ္

       လြတ္လပ္ေရးရသည့္အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့ဆန္စပါးေလာကကို  နိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား လႊမ္းမိုးမႈမွ ျမန္မာ့ဆန္စပါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ  ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာက္ပဲသီးႏွံေရာင္း၀ယ္ေရး အဖြဲ႕ (SAMB)ကို (၁၄. ၁၁.၁၉၄၇) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၁၉၅၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးၿပီး(၁)ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့ဆန္စပါးက႑၏ ၇၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းကို တိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေဆာင္ ရြက္လာႏိုင္ၿပီး ျပည္ပဆန္တင္ပို႔မႈတန္ခ်ိန္ ၁ သန္းႏွင့္ ၂ သန္းၾကား တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ရာ ၁၉၆၅-၆၆ ခုႏွစ္အထိ ၁ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဆန္စပါး လုပ္ငန္းျပည္သူပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္ က်င့္သုံးျခင္း

      ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔မွစ၍ ဆန္စပါး ၀ယ္၊ သယ္၊ သို၊ ႀကိတ္၊ ျဖန္႔ လုပ္ငန္းအားလုံးကို အစိုးရက တာ၀န္ေပး ေသာဌာနမွလြဲ၍ အျခားမည္သူမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဆန္စပါးကို အစိုးရ မွ တိုက္႐ိုက္ကိုင္တြယ္ျခင္း၊ စပါးေစ်းႏႈန္းကို သတ္မွတ္၀ယ္ယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့၍ ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္ တင္ပို႔မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာပါတယ္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျမန္ မာႏိုင္ငံတြင္ ဆန္ထုတ္ လုပ္မႈတန္ခ်ိန္ ၄ ဒသမ ၆ သန္းမွ ၃ ဒသမ ၈ သန္းထိ က်ဆင္းခဲ့ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားရဲ႕ စီမံကိုင္တြယ္မႈ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေဒသတြင္ ဆန္ရွားပါးမႈမ်ား၊ ျပတ္လပ္မႈမ်ားျဖစ္၍ လုယက္မႈမ်ားအထိ ျဖစ္ခဲ့ ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ၁၉၈၇-၈၈ ခုႏွစ္တြင္လည္း ဆန္စပါးက႑တြင္ အစိုးရဌာနက သီးႏွံအခြန္သာ ေကာက္ခံေစၿပီး သမ၀ါယမက႑သို႔ တိုက္႐ိုက္ ကိုင္တြ ယ္ေစခဲ့ရာ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္မႈ အားနည္းခဲ့၍ ျပည္သူလူထုသို႔ ျဖန္႔ျဖဴးရာမွ ဆန္ျပတ္လပ္မႈမ်ားျဖစ္ ခဲ့ၿပီး သမဆိုင္တြင္ ဆန္တစ္ျပည္ ႏွစ္က်ပ္ေက်ာ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ရာမွ  ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္ ၅/၆ ဆ အထိ ျဖစ္လာၿပီး ျပည္သူမ်ား စားေရး အခက္အခဲရွိလာကာ ထိုအခ်ိန္က အေထြေထြမေက်နပ္မႈႀကီးကို ပိုမိုႀကီးထြား ေပါက္ကြဲေစခဲ့ပါသည္။

၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းကာလ

         ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ေတာင္သူမ်ားထံမွ တစ္ဧကလွ်င္ အမ်ားဆုံး ၁၂ တင္းထိ သတ္မွတ္၍ သတ္မွတ္ေစ်းျဖင့္ ၀ယ္ယူ၍ သတ္မွတ္အင္အားစုမ်ားသို႔ သတ္မွတ္ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းေပးျခင္း၊ ပိုလွ်ံသည္ကို ျပည္ပတင္ပို႔ျခင္း မ်ားအား ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္ ပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္ေရး (MAPT) က ေဆာင္ရြက္ၿပီး က်န္ဆန္စပါးမ်ား ကို ျပည္တြင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာေရာင္း၀ယ္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ၂၃.၄.၂၀၀၃ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ဆန္စပါးေရာင္း၀ယ္ မႈမူ၀ါဒသစ္ကို ေၾကညာ၍ ၂၀၀၃-၀၄  စပါးရာသီမွစၿပီး အစိုးရက တိုက္႐ိုက္၀ယ္ယူျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ ပုဂၢလိကသို႔ လြတ္လပ္စြာေရာင္း ၀ယ္ေဖာက္ကားခြင့္ ျပဳခဲ့ပါတယ္။ အစပိုင္းတြင္ ျပည္ပတင္ပို႔ျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါး ေရာင္း၀ယ္ေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး  ၂၀၀၆-၀၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၄၀၀၀ ခန္႔သာ တင္ပို႔ႏိုင္ ခဲ့ရာတြင္ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ ဘ႑ာႏွစ္မွစ၍ ပုဂၢလိကကို အျပည့္အ၀ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ လုပ္ ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့၍ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၆ သိန္းထိ ျပန္လည္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ နယ္စပ္ ေဒသမွ တင္ပို႔ျခင္းကိုပါ တရား၀င္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရာ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၄ သန္းအထိ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ တြင္ ၁၁ လအတြင္း တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၂ သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့၍  ယခု ဘ႑ာႏွစ္ တင္ပို႔ႏိုင္မႈသည္ ၁၉၃၄-၃၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ေပါင္း ၇၃ ႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆုံး စံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ႏိုင္မႈျဖစ္ပါတ ယ္။

ျမန္မာ့ဆန္ျပည္ပသို႔ ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္မည့္အခ်က္မ်ား

          ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆန္စပါး အေျခခံမူမွာ ျပည္တြင္းဖူလုံမႈကို ဦးစားေပး၍ ပိုလွ်ံသည္မ်ား ျပည္ပတင္ပို႔ရန္ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ျဖစ္၍ ျပည္တြင္းဆန္စပါး ဖူလုံမႈထက္ ပိုလွ်ံေစေရးတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ အဓိကျဖစ္သည္ ဟု သုံးသပ္ရရွိရပါတယ္-
    (၁)    ေတာင္သူမ်ားဆန္စပါးထုတ္လုပ္မႈအေပၚ စိတ္အားထက္ သန္ျခင္း၊
    (၂)    ရာသီဥတုမွန္ကန္ျခင္း၊
    (၃)    စပါးသီးႏွံႏွင့္ ရာသီတူအျခားသီးႏွံမ်ား၏ ေတာင္သူအက်ဳိး အျမတ္ ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း (ဥပမာ-မတ္ပဲ) ၊
    (၄)    စိုက္ပ်ဳိးစဥ္ စိုက္ပ်ဳိးမႈနည္းစနည္းမွန္ကန္ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ရိတ္သိမ္း ေျခြေလွ႔ၿပီးေနာက္ပိုင္းအေလအလြင့္ (Post- Harvest Losses) ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း၊  
    (၅)    လူတစ္ဦးစားသုံးမႈႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း၊
    (၆)    ျပည္တြင္း ဆန္ေစ်းႏႈန္း ေကာင္းမြန္ျခင္း၊
ဆန္ပိုလွ်ံမႈအေပၚ ျပည္ပသို႔ ပိုမိုတင္ပို႔ႏိုင္မႈမွာ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္သည္ဟု သုံးသပ္ရရွိပါတယ္-
    (၁)    ကမၻာ့ဆန္ေစ်းႏႈန္း၊
    (၂)    ျပည္တြင္းဆန္စပါးေစ်းႏႈန္း၊
    (၃)    ျမန္မာေငြႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ေစ်းႏႈန္း၊
    (၄)    ထုတ္လုပ္မႈ ကြင္းဆက္ (Supply Chain) တစ္ေလွ်ာက္ Stakeholders အားလုံး တြက္ေခ်ကိုက္မႈရွိျခင္း၊
    (၅)    ကမၻာ့ဆန္စားသုံးႏိုင္ငံမ်ား၏ ရာသီဥတုအေျခအေနႏွင့္ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္၊
    (၆)    ႏိုင္ငံတကာ စီးပြားဆက္ဆံမႈ အေျခအေနေကာင္းရွိျခင္း၊

ျပည္ပဆန္တင္ပို႔မႈ အေျခအေနတည္ၿငိမ္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆန္စပါးက႑ တည္ၿငိမ္ေစေရးအတြက္ အစိုးရ ပုဂၢလိက က႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (Public Private Partnership -PPP) လုပ္ငန္းစဥ္ျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္-
    (က)   ဆန္စပါးအရည္အေသြးႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈကို သိသာစြာ ျမႇင့္ တင္သြားရန္၊
    (ခ)    အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊
    (ဂ)    ပို႔ကုန္ေစ်းကြက္အတြင္း  အရည္အေသြးအရ၊  ေစ်းႏႈန္းအရ၊ ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်ိန္အရ  ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည့္  နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္စီစဥ္သြားရန္၊
    (ဃ)    စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ သင့္တင့္မွ်တ သည့္ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ေစေရးႏွင့္  မစိုက္ပ်ဳိးမီကာလပင္  ေစ်းႏႈန္း ခန္႔မွန္း သိရွိႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊
    (င)    ဆန္စပါးလက္ကား ကုန္စည္ဒိုင္မ်ားတြင္  စနစ္မွန္ကန္ၿပီး  အာမခံခ်က္ရွိသည့္ ပုံစံမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရး ေဆာင္ရြက္ရန္၊
    (စ)    ပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရ ပူးေပါင္းပါ၀င္၍ အရန္ဆန္ကိုပါ  ကိုင္ တြယ္ႏိုင္မည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ဖြဲ႕စည္း၍ ျပည္တြင္း ဆန္စပါး က႑ကို ထိန္းေက်ာင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊
    (ဆ)    စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူႏွင့္ ျပည္ပတင္ပို႔သူၾကားတြင္ အဆင့္ မ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားရန္ႏွင့္ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ အတြက္ (Contract Farming)မ်ား ေဒသအလိုက္ ေပၚေပါက္ လာေစေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ (ယခင္က ေဒသအလိုက္ ဆန္စပါးအထူးျပဳကုမၸဏီမ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ား ရွိခဲ့ပါတယ္။)

 

ေမာင္တိုးေအာင္

Local Trade News

Pages