ျမစ္ႀကီးနား တညင္းသီးမ်ားေပၚခ်ိန္ ေစ်းေကာင္းရ

Thu, 06/20/2019 - 04:31 -- admin_ygn

       ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ မိုးရာသီ၏ရာသီစာ ျဖစ္၍ လူၾကိဳက္မ်ားလွသည့္ ေရာင္းပန္းလွေသာ တညင္းသီး မ်ား စတင္ထြက္ေပၚစျပဳလာပါၿပီ။  ျမစ္ႀကီးနားျမိဳ႕ရွိ တညင္း သီးပိုင္ရွင္မ်ားထံမွ တိုက္႐ိုုက္ေသာ္လ ည္းေကာင္း၊ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်သူမ်ားသူထံမွလည္းေကာင္း တညင္းသီး အ၀ယ္ဒိုင္မ်ားက ၀ယ္ယူလ်က္ရွိေနသည္။  ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွ တညင္းသီးအ၀ယ္ဒိုင္မ်ားသည္ မႏၱေလးႏွင့္ မံုရြာရွိ ကုန္စည္ဒိုင္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ ၍ ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ လ်က္ရွိသည္။ ယခု လက္ရွိ တညင္းသီးေစ်းကြက္အေျခအေနသည္ ၀ယ္လိုအားေကာင္း၍  တစ္လံုးလွ်င္ ၂၅ က်ပ္ မွ ၂၇ က်ပ္ ထိ ေပါက္ေစ်းရွိသည္။ အလံုးေရ ၅၅၀၀ မွ ၆၅၀၀ ခန္႔ ပါရွိေသာ တညင္းသီးတစ္အိတ္  ပို႔ေဆာင္ခမွာ  က်ပ္ ၄၅၀၀ မွ ၅၀၀၀ ထိ ေပးရသည္။ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွ တစ္ေန႔လွ်င္ တညင္းသီး အိတ္၂၅၀ခန္႔ ပို႔ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။သို႔ျဖစ္ ပါ၍ ေပၚဦး ေပၚဖ်ား တညင္းသီးစတင္ထြက္ေပၚလာ ခ်ိန္တြင္ ေစ်းေကာင္း ရရွိၾက၍ တညင္းသီးၿခံပိုင္ရွင္မ်ား၊ အေရာင္းကုန္စည္ဒိုင္မ်ား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါ သည္။

 

ခြာညိဳ(မေနာေျမ)

Border Trade News

Pages