ျပည္ၾကက္သြန္နီ အရည္အေသြးေကာင္းၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္လ်က္ရွိ

Fri, 02/09/2018 - 05:20 -- admin_ygn

        ယခုတစ္ပတ္အတြင္း ျပည္ေစ်းကြက္သို႔၀င္ေရာက္လာ ေသာ ၾကက္သြန္နီမ်ားမွာ အရည္အေသြးပိုမိုေကာင္းမြန္လာတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး အစိုဓာတ္ နည္းသြားသည့္အတြက္ ေစ်းႏႈန္းအားျဖင့္ ယခင္တစ္ပတ္ထက္ လက္ကားေ စ်းအ နည္းငယ္ ျမင့္တက္သြားတာ ေတြ႔ရပါ တယ္။ ေစ်းအနည္းငယ္ျမင့္ေပမယ့္  အရည္အေသြးေကာင္း သျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္မွာ အရမ္းအသြက္ႀကီးမဟုတ္ေပမယ့္ ေရာင္းေကာင္းသည့္ အေနအထားတြင္ရွိေနေၾကာင္း  ပြဲ႐ုံ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေျပာၾကား ခ်က္အရ သိရွိရပါတယ္။ ေရနံ ေခ်ာင္း၊ ေတာင္တြင္းဘက္မွ ၾကက္သြန္နီမ်ား တစ္ရက္လွ်င္ ပိႆာ ၃၀ ၀င္အိတ္ ၃၅၀ခန္႔ ၀င္ေရာက္မႈရွိေနၿပီး အေရာင္း အ၀ယ္ အေနျဖင့္ ေဒသတြင္း၀ယ္လက္သမားမ်ား၊ အိတ္ဆြဲ ၀ယ္ေရာင္းသမားမ်ားႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔သို႔ တင္ပို႔မႈအပါအ၀င္ တစ္ရက္ကို  ၀င္ေရာက္မႈရဲ႕ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
          ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႔ အရည္အေသြး ေပၚမူတည္ကာ ခြဲျခား သတ္မွတ္ေရာင္း၀ယ္လ်က္ရွိကာ   ပြဲ႐ုံလက္ကားေစ်း တစ္ ပိႆာလွ်င္က်ပ္ ၁၅၀၀-၁၆၀၀-၁၇၀၀-၁၈၀၀ စသည္ျဖင့္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၿပီး လက္လီေစ်းအေသးမ်ားတြင္ တစ္ပိႆာကို (ႀကီး) က်ပ္ ၂၂၀၀၊ (လတ္) က်ပ္၂၀၀၀ ၊ (ေသး)က်ပ္၁၈၀၀ စသည္ျဖင့္ အသီးသီးေရာင္း၀ယ္လ်က္ရွိပါတယ္။  ယခင္တစ္ပတ္ လက္ကားေစ်းက်ပ္ ၁၄၀၀-၁၅၀၀-၁၅၅၀ ရွိ၍ လက္လီေစ်း (ႀကီး)က်ပ္ ၂၂၀၀-၂၄၀၀၊ (လတ္) က်ပ္ ၂၀၀၀-၂၁၀၀၊(ေသး) က်ပ္ ၁၉၀၀ ရွိတဲ့ အတြက္  ယခုတစ္ပတ္ေစ်းႏႈန္းမွာ ယခင္ တစ္ပတ္ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ပြဲ႐ုံလက္ကားေစ်း တစ္ပိ ႆာလွ်င္ ပ်မ္းမွ်က်ပ္၂၀၀ ခန္႔   ျမင့္တက္သြားတာ ေတြ႔ရ ပါတယ္။ ေစ်းကြက္အတြင္း  တ႐ုတ္ၾကက္သြန္နီမ်ားလည္း ေတြ႔ရွိရၿပီး   ဗမာၾကက္သြန္နီမ်ားေ စ်းႏႈန္းက်ဆင္းသည့္ အတြက္ တ႐ုတ္ၾကက္သြန္နီအေနျဖင့္ ၀ယ္လိုအားက်ဆင္း သြားၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ေအးေနသလို  ေစ်းႏႈန္းမွာလည္း က်ဆင္းသြားေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းအေနနဲ႔ ယခင္ လက္လီ/ လက္ကားတစ္ပိႆာလွ်င္ က်ပ္ ၉၀၀-၁၂၀၀ ရွိၿပီး ယခုလက္လီလက္ကား တစ္ပိႆာလွ်င္က်ပ္ ၆၀၀-၈၀၀ တို႔ ျဖင့္ ေရာင္း၀ယ္လ်က္ရွိေနေၾကာင္းသိရပါတယ္။

 

၀င္းလဲ့၀ါ (ျပည္)

Local Trade News

Pages