ျပည္ေဒသထြက္ ၾသဇာသီးေစ်းကြက္

Mon, 09/19/2011 - 09:04 -- Anonymous (not verified)

ျပည္သစ္သီးေစ်းကြက္အတြင္း ေဒသထြက္ ၾသဇာသီးမ်ား ၾသဂုတ္လဆန္းပုိင္းမွာ စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယခုစက္တင္ဘာလလယ္မွာ ေတာ့ အ၀င္နည္းလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ မုိးတစ္ၿဖိဳက္ႏွစ္ၿဖိဳက္ရြာလုိက္၊ ေနပူလုိက္ အခ်ိန္မွာ ၾသဇာသီးမ်ားရင့္မွည့္တာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ယခုႏွစ္မွာေတာ့ မုိးရြာသြန္းမႈမ်ားတာေၾကာင့္ ၾသဇာသီးအထြက္ နည္းၿပီး အလုံးၫွက္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။
ေပၚစခ်ိန္က ၾသဇာသီးအလုံးအႀကီးအေသးအလုိက္ ၁၀၀ က်ပ္မွ ၂၅၀ က်ပ္ေစ်းထိ ရွိေပမယ့္ ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ အလုံးေသး ၃ လုံး ၁၀၀ က်ပ္ရွိၿပီး အေခ်ာ ၁ လုံးလွ်င္ ၁၅၀ က်ပ္ ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။
အိေဆြဇင္ - ျပည္