ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕ရွိ အာဆီယံဆိုင္ရာ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ သံအမတ္ႀကီး H.E. Huang Xilian ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Tue, 11/06/2018 - 08:50 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ နုိ္ဝင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ ၁၄း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၊ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕ရွိ အာဆီယံဆိုင္ရာ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ သံအမတ္ႀကီး H.E. Huang Xilian ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages