ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကာတာသံရံုးမွ သံရံုးယာယီတာ၀န္ခံ (Charge d’ Affaires and Minister Plenipotentiary) ျဖစ္သူ Mr. Mansoor Mubarak S.B. AL-Khayarin ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အားလက္ခံေတြ႔ဆံု

Tue, 10/09/2018 - 08:27 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ၁၄း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကာတာသံရံုးမွ သံရံုးယာယီတာ၀န္ခံ (Charge d’ Affaires and Minister Plenipotentiary) ျဖစ္သူ Mr. Mansoor Mubarak S.B. AL-Khayarin ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages