ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕အေျခစိုက္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသံရံုးမွ သံအမတ္ၾကီးျဖစ္သူ H.E. Mr. John Nielsen အားလက္ခံေတြ႔ဆံု

Thu, 11/15/2018 - 05:25 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ နုိ္ဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ၁၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အေျခစိုက္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသံရံုးမွ သံအမတ္ၾကီးျဖစ္သူ H.E. Mr. John Nielsen အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ ဧည့္ခန္းမ (၁) ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages