ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ H.E. Mr. Chen Hao ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

Mon, 12/03/2018 - 09:19 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ ၁၄း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္သည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ H.E. Mr. Chen Hao ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages