ျပည္ေထာင္စုဝန္ ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ “ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ (၁/၂၀၁၈) အစည္းအေဝး” သို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Fri, 03/09/2018 - 08:59 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔ ၁၃း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ “ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ (၁/၂၀၁၈) အစည္းအေဝး” သို႔ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠဌ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီး ဌာန၊  ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages