ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါတ္တာသန္းျမင့္သည္ Kett Electric Laboratory မွ General Manager ျဖစ္သူ Mr. Norihiro YOSHIDA ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အားလက္ခံေတြ႔ဆံု

Fri, 05/24/2019 - 06:40 -- adminDep

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔ (၁၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါတ္တာသန္းျမင့္သည္ Kett Electric Laboratory မွ General Manager ျဖစ္သူ Mr. Norihiro YOSHIDA ဦးေဆာင္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးရံုး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages