ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္သည္ (၁၃) ၾကိမ္ေျမာက္အျမဲတမ္းေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္သူ H.E. Mr. Shang Fulin ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အားလက္ခံေတြ႔ဆံု

Tue, 06/05/2018 - 07:09 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔ ၁၁း၃၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္သည္ တရုတ္ျပည္သူ႔ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္၏ (၁၃) ၾကိမ္ေျမာက္ စီးပြားေရးဆပ္ေကာ္မတီဥကၠဌႏွင့္ (၁၃) ၾကိမ္ေျမာက္အျမဲတမ္းေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္သူ H.E. Mr. Shang Fulin ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔အား ဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံု

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages