ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ “မႏၱေလး-မူဆယ္ ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆို႔မႈရွင္းလင္းေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႔ေစေရး လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး” သို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

Wed, 01/10/2018 - 09:50 -- adminDep

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ ၁၃း၀၀ နာရီအခ်ိန္၌ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ “မႏၱေလး-မူဆယ္ ကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆို႔မႈ ရွင္းလင္းေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈလ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႔ေစေရး လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး” သို႔ စီးပြား ေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာျကား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages