ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား G to G စနစ္ျဖင့္ ဆန္ကုန္သြယ္မႈ ဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကား

Fri, 09/08/2017 - 04:12 -- adminDep

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔ ၁၉း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ Hilton Hotel ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား G to G စနစ္ျဖင့္ ဆန္ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနားသို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ စားနပ္ရိကၡာဝန္ၾကီးဌာန၊ ဝန္ၾကီး H.E. Mr Advocate MD. Qamrual Islam တို႔တက္ေရာက္ကာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ အား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျပီး ဆန္အျပင္ ပဲမ်ိဳးစံုတင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ပါေဆြးေႏြးခဲ့

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages